rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 07.02.2019 godz. 21:19:01

Wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Nowy TomyślPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że od dnia 7 lutego 2019 r. będzie odbywać się wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Nowy Tomyśl - ul. Asnyka, Jana Pawła II, Komunalna, Krótka, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Mickiewicza, pl. Chopina, pl. Niepodległości, Poznańska, Tuwima, os. Batorego 16.

Na zlecenie PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. montażu wodomierzy będzie dokonywać firma podwykonawcza ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNEJ, C.O. i GAZ STEFAN LORENC, 64-300 Nowy Tomyśl ul. Zachodnia 1. Pracownicy w/w firmy będą posiadać upoważnienie wydane przez PWiK. Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą w godzinach od 8:00 do 17:00.

Informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu podwykonawcy 664 389 794 lub w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. pod numerem telefonu 61 44 22 080 lub 61 44 22 091.

PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. prosi o współpracę z ekipą montażową, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosi się także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody.

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Zobacz też...