rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 28.01.2019 godz. 16:58:40

Wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Nowy TomyślPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że od dnia 29 stycznia 2019 r. będzie odbywać się wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Nowy Tomyśl - ulica Chmielna, Konopnicka, Kościuszki, Łąkowa, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Różana, Sadowa, Słonecznikowa, Śniadeckich.

Na zlecenie PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. montażu wodomierzy będzie dokonywać firma podwykonawcza ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNEJ, C.O. i GAZ STEFAN LORENC, 64-300 Nowy Tomyśl ul. Zachodnia 1. Pracownicy w/w firmy będą posiadać upoważnienie wydane przez PWiK. Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą w godzinach od 8:00 - 17:00.

Informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu podwykonawcy 664 389 794 lub w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. pod numerem telefonu 61 44 22 080 lub 61 44 22 091.

PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. prosi o współpracę z ekipą montażową, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosi się także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody.

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Zobacz też...