rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 14.01.2019 godz. 16:45:06

Wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Stary Tomyśl, Glinno, Wytomyśl, PrzyłękPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że od dnia 21 stycznia 2019 r. będzie odbywać się wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Stary Tomyśl, Glinno, Wytomyśl, Przyłęk.

Na zlecenie PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. montażu wodomierzy będzie dokonywać firma podwykonawcza Firma "KOBERLING" Usługi Wod-Kan Gaz i c.o. Usługi Ślusarskie, Nowy Tomyśl ul. Powstańców Wlkp. 32. Pracownicy w/w firmy będą posiadać upoważnienie wydane przez PWiK. Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą w godzinach od 8:00 - 15:00.

Informacje związane z wymianą wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu podwykonawcy 609 108 718 lub w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. pod numerem telefonu 61 44 22 080 lub 61 44 22 091.

PWiK Nowy Tomyśl Spółka z o.o. prosi o współpracę z ekipą montażową, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosi się także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy w dostawie wody.

Źródło: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

Zobacz też...