rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 30.11.2018 godz. 15:18:00

Strażackie manewry Powiatowego Plutonu RatowniczegoW środę, 28 listopada 2018 roku, około godziny 15:00, pod siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu doszło do koncentracji znacznych sił pożarniczych. W stan gotowości postawione zostały jednostki z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna i OSP Bolewice wchodzące w skład nowotomyskiego plutonu ratowniczego.

W sali szkoleniowej Komendy została przeprowadzona odprawa na której omówiono strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, Powiatowego Plutonu Ratowniczego, cel jego utworzenia, zakres zadań stawianych przed plutonem oraz zasady dysponowania.

Uczestnikom odprawy zaprezentowana została nowa drabina mechaniczna SD-32, będąca na wyposażeniu JRG Nowy Tomyśl i wchodząca w skład plutonu. Część teoretyczna była wstępem do zaplanowanych ćwiczeń, które zostały przeprowadzone w miejscowości Boruja Kościelna. Na miejsce tych ćwiczeń kolumna strażackich pojazdów udała się alarmowo spod siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu. W skład kolumny wszedł samochód rozpoznawczo-ratowniczy z JRG Nowy Tomyśl, którym poruszał się asp. Paweł Pałys - Dowódca zmiany I JRG Nowy Tomyśl, który dowodził całym plutonem. Za nim poruszał się lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z przyczepką, na której znajduje się pompa wysokiej wydajności z OSP Boruja Kościelna, następnie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z OSP Bukowiec i na końcu średni samochód ratowniczo-gaśniczy z OSP Bolewice, ponieważ to właśnie te trzy samochody oraz przyczepka jak i samochód rozpoznawczo-ratowniczy oraz drabina mechaniczna z JRG Nowy Tomyśl wchodzą w cały skład Powiatowego Plutonu Ratowniczego.

W trakcie ćwiczeń zbudowano punkt czerpania wody na rzece Kościółek, wykorzystując zakupioną w tym roku przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu pompę dużej wydajności, którą to posiadają strażacy z OSP Boruja Kościelna. Od punktu czerpania wody zbudowana została magistrala wodna z wykorzystaniem węży W110 do zbiornika buforowego ustawionego w odległości około 500 metrów. Zadanie zastępu jednostki OSP Bukowiec było zassanie wody ze zbiornika buforowego i przetłoczeniu jej dwoma liniami do samochodu jednostki OSP Bolewice. Dalej zadaniem strażaków z jednostki OSP Bolewice i OSP Bukowiec było zbudowanie czterech linii gaśniczych i podawanie środka gaśniczego przez okres minimum 15 minut.

Działaniami ratowniczo gaśniczymi dowodził jak już wspomnieliśmy asp. Paweł Pałys z JRG Nowy Tomyśl, natomiast w rolę rozjemców wcielili się mł. kpt. Jakub Kłosowski - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Tomyślu asp. sztab. Andrzej Łaciński. Dokonali oni podsumowania ćwiczeń, które nastąpiło w siedzibie jednostki OSP Boruja Kościelna. Również dowódca ćwiczeń asp. Paweł Pałys podsumował i omówił swoje spostrzeżenia. Umiejętności strażaków w zakresie wykonania założeń taktycznych oraz obsługi sprzętu zostały ocenione bardzo wysoko. Po ćwiczeniach był też czas na gorącą herbatę oraz grochówkę, którą ufundował burmistrz Nowego Tomyśla. Były to pierwsze ćwiczenia nowotomyskiego plutonu ratowniczego, które będą kontynuowane w przyszłym roku.

Celem ćwiczeń było:
a) postawienie w stan gotowości bojowej plutonu ratowniczego powiatu nowotomyskiego,
b) skoncentrowanie plutonu ratowniczego w punkcie koncentracji sił i środków w siedzibie KP PSP Nowy Tomyśl,
c) zapoznanie wszystkich zastępów jednostek OSP wchodzących w skład Powiatowego Plutonu Ratowniczego z zasadami funkcjonowania,
d) zapoznanie uczestników ćwiczeń z zasadami alarmowego przemieszczania się kolumny pożarniczej,
e) zapoznanie członków OSP z drabina mechaniczną SD-32, stanowiącą wyposażenie JRG Nowy Tomyśl i wchodzącą w skład plutonu,
f) doskonalenie umiejętności działań gaśniczych podczas pożarów lasów i nieużytków rolnych,
g) dostarczanie wody na cele pożarowe,
h) doskonalenie umiejętności obsługi układów wodno pianowych pojazdów pożarniczych,
i) doskonalenie technik jazdy w trudnym terenie,
j) doskonalenie zasad zaopatrzenia wodnego poprzez dowożenie, buforowanie i przetłaczanie,
k) doskonalenie zasad organizacji łączności radiowej,
l) doskonalenie zasad kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.


Zdjęcia: PNT.INFO.PL
Tekst i źródło: PNT.INFO.PL; PSP Nowy Tomyśl

Zobacz też...