rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 29.11.2018 godz. 20:53:16

Gmina Nowy Tomyśl - komunikat w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje, że 1 lipca 2018 roku zmieniły się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać w wysokości podanej w zawiadomieniu o zmianie stawki.

Nieuiszczenie we wskazanych terminach opłaty za odbiór odpadów komunalnych po zmianie stawki, czyli od 1 lipca 2018 roku, będzie skutkowało wydaniem przez burmistrza decyzji określającej wysokość tej opłaty dla danej nieruchomości.

Przypominamy, że w gminie Nowy Tomyśl opłata wynosi: w przypadku gdy mieszkańcy segregują odpady - 12,00 zł miesięcznie od osoby, natomiast gdy odpady nie są segregowane - 20,50 zł miesięcznie od osoby.
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl

Zobacz też...