rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 03.11.2018 godz. 19:13:00

Jak prawidłowo głosować w II turze wyborów samorządowych 2018? [NIEAKTUALNE]W dniu 4 listopada 2018 roku, w godzinach od 7:00 do 21:00, zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie jak w dniu pierwszego głosowania.

Przypomnijmy, że głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje. Postawienie znaku "X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Jeżeli drugi kandydat wycofa swoją kandydaturę, wtedy głosuje się za wyborem kandydata, stawiając znak "X" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Natomiast głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "X" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku "X" w obu kratkach lub niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.


Zobacz też...