rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 13.10.2018 godz. 18:41:28

W Nowym Tomyślu powstała zewnętrzna tężnia solankowaW parku przy zbiegu ulic Tysiąclecia i Musiała w Nowym Tomyślu, powstała zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zewnętrzna tężnia solankowa. Rozpoczął się już tzw. "rozruch technologiczny" instalacji, natomiast pełne uruchomienie ma nastąpić do piątku, 19 października 2018 roku.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu postępowaniu, jako Wykonawcę wybrano firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AQUARIUS SYSTEM, Marek Środa, 43-392 Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne 144, województwo śląskie. Koszt tej inwestycji wynosi 158.628,18 zł brutto.

Przypomnijmy też, że przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie oraz wybudowanie zewnętrznej tężni solankowej (formuła "zaprojektuj i wybuduj"). Wykonawca miał obowiązek uzgodnić projekt tężni z Gminą Nowy Tomyśl, a następnie sporządzić dokumentację projektowo - kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.

Tężnia ma nasycać przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od słupa tarniny, jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, żelazem i innymi korzystnymi dla zdrowia mikroelementami. Tężniowy mikroklimat będzie powstawać wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza.

Tężnia została wykonana z suszonego drewna świerkowego klejonego doczołowo "KVH" na planie sześcioboku z kolumną tarniny pośrodku. Połacie dachowe są pokryte gontem bitumicznym prostokątnym. Centralnym elementem tężni jest kolumna gałązek tarniny na które spływa solanka z kolektora wylewowego. Solanka dostarczana do zbiornika buforowego tłoczona jest do kolektora wylewowego przez filtr i lampę UV, z którego spływa po tarninie do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika buforowego zamykając obieg. Instalacja elektryczna w pełni automatycznie steruje pracą układu.

Pomiędzy słupami, w ramach tej inwestycji, powstało też pięć ławek. Na słupach zostały zainstalowane reflektory, które będą świecić pionowo w górę i w dół. W skład tężni wchodzi: instalacja hydrauliczna, elektryczna, uzdatniania i dezynfekcji. Wykonawca w ramach tego zadania dokona serwisu uruchomienia oraz zamknięcia tężni przed okresem zimowym.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował też, że tężnia zostanie objęta monitoringiem.

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 24 miesięcy rękojmi i gwarancji. Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pierwszą partię solanki. W razie zgłoszenia przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu awarii tężni, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii na koszt Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.

Pierwotny termin zakładał maksymalną datę wykonania zadania na 28 września 2018 roku, jednak Wykonawca zwrócił się z prośbą, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę oraz przedłużających się uzgodnieniach, co do ostatecznego wyglądu projektu, o przedłużenie terminu realizacji. Ostatecznie data zakończenia inwestycji została przesunięta na 19 października 2018 roku.


Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcia: UMiG Nowy Tomyśl
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...