rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 25.07.2018 godz. 20:12:05

Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner powołał swojego drugiego zastępcęZarządzeniem burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera, od 17 lipca 2018 roku, dotychczasowy zastępca burmistrza Nowego Tomyśla Pan Paweł Mordal, został drugim zastępcą burmistrza Nowego Tomyśla, ponieważ w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu będziemy mieć ponownie dwóch zastępców burmistrza.

Pani Adrianna Zielińska została powołana z dniem 17 lipca 2018 roku na stanowisko pierwszego zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla. Warunki wynagrodzenia za pracę oraz zakres zadań pierwszego zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla określone zostaną odrębnymi pismami. Dodajmy, że Pani Adrianna Zielińska jest wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Jej dotychczasowe stanowisko, na którym Pani Adrianna Zielińska nadal pozostaje, to Naczelnik Wydziału Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Burmistrz Włodzimierz Hibner uzasadnił swoją decyzję tym, że mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji wszystkich zadań przypisanych burmistrzowi i Gminie Nowy Tomyśl zdecydował, że będzie miał dwóch zastępców.

Pierwszy zastępca burmistrza nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
- Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej;
- Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
- Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami;
- Straż Miejską.

Drugi zastępca burmistrza nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

Drugi zastępca burmistrza nadzoruje następujące jednostki organizacyjne Gminy:

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu;
- Nowotomyski Ośrodek Kultury w Nowym Tomyślu;
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu;
- Żłobek "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nowym Tomyślu;
- Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym;
- Szkoła Podstawowa w Sątopach;
- Szkoła Podstawowa w Wytomyślu;
- Zespół Przedszkolno - Szkolny w Bukowcu;
- Przedszkole Nr 1 w Nowym Tomyślu;
- Przedszkole Nr 2 w Nowym Tomyślu;
- Przedszkole Nr 3 w Nowym Tomyślu;
- Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu;
- Przedszkole Nr 5 w Nowym Tomyślu.

Pan Paweł Mordal jest zastępcą burmistrza Włodzimierz Hibnera niemal od początku kadencji burmistrza, a dokładnie od 5 stycznia 2015 roku. Pełni tę funkcję cały czas, jednak najpierw był jedynym zastępcą burmistrza, natomiast już od 2 listopada 2015 roku, był drugim zastępcą burmistrza, natomiast pierwszym zastępcą została wtedy Pani Bogna Żelazna. 5 grudnia 2016 roku, burmistrz Włodzimierz Hibner wydał zarządzenie w sprawie odwołania pierwszego zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla Pani Bogny Żelaznej. Od tego dnia funkcję jedynego zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla pełnił Pan Paweł Mordal.
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL
Zdjęcie: screen z programu "W obiektywie" Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu - wydanie z dnia 19 lipca 2018 roku

Zobacz też...