rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 03.07.2018 godz. 13:08:45

Nowy, wakacyjny rozkład bezpłatnej komunikacji miejskiej w Nowym TomyśluOd poniedziałku, 2 lipca 2018 roku, obowiązuje nowy rozkład bezpłatnej komunikacji miejskiej w Nowym Tomyślu. Wakacyjny rozkład będzie ważny do 31 sierpnia 2018 roku.

Przypomnijmy, że w roku 2018, podobnie jak w roku ubiegłym, komunikację miejską w Nowym Tomyślu obsługuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna. Jak już informowaliśmy na naszym portalu, koszt wykonania usługi w całym roku 2018 wyniesie Gminę Nowy Tomyśl 99.050,69 zł brutto. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna będzie wykonywało powyższą usługę od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Usługa Wykonawcy polega na nieodpłatnym przewozie pasażerów środkami transportu autobusowego, po wyznaczonych trasach na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl. Świadczenie usług odbywa się z częstotliwością od poniedziałku do piątku w dni powszednie 10 kursów, a w sobotę 5 kursów. W niedzielę i święta autobus nie kursuje. Natomiast w miesiącach lipiec i sierpień w dni powszednie będzie realizowanych 5 kursów, a w sobotę 2 kursy.

Kurs autobusu komunikacji miejskiej odbywa się w systemie ciągłym na zasadzie "pętli", z uwzględnieniem miejsc przystankowych określonych w rozkładzie jazdy. Wyznacza się przystanek końcowy/początkowy w Nowym Tomyślu na pl. Chopina.

Do zadań przewoźnika należy również rozwieszanie na przystankach rozkładu jazdy komunikacji oraz jego bieżące aktualizowanie. Wszelkie zmiany rozkładu jazdy wynikłe na skutek zmiany rozkładu jazdy PKP będą dokonywane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu. Przewoźnik oprócz rozwieszania rozkładu na przystankach zobowiązany będzie do przesyłania drogę e-mailową, każdorazowej aktualizacji do Urzędu Miejskiego oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w celu publikacji rozkładu.
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...