rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 11.06.2018 godz. 02:02:56

Poznańska Kolej Metropolitalna stała się faktem - pociągi nawet co 30 minut na trasie Nowy Tomyśl - PoznańPoznańska Kolej Metropolitalna staje się właśnie faktem. To jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Pierwsze cztery linie połączyły Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Nowy Tomyśl i Wągrowiec z Poznaniem. Docelowo w stolicy Wielkopolski pociągi Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą zatrzymywać się na 13 stacjach i przystankach. Odetchną miejskie i gminne ulice. Kursy w godzinach szczytu będą odbywać się nawet co 30 minut, ułatwiając drogę do szkoły, pracy lub w innych celach.

To pierwsze wspólne tak duże przedsięwzięcie samorządów. Zasięg Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będzie coraz większy, aby usprawniać ruch nie tylko w samej aglomeracji. Do 2021 roku aktywowane będą połączenia z Gniezna, Kościana, Rogoźna, Wronek i Wrześni.

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej. W godzinach szczytu przewozowego pociągi w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej będą kursować z częstotliwością co 30 minut, zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.

Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Rogoźno i Wronki.

Rolę organizatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej pełni Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a operatorem są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pasażerów będą wozić nowoczesne, komfortowe składy, które opisujemy w dalszej części artykułu).

Na terenie naszego powiatu Poznańska Kolej Metropolitalna przebiega przez teren dwóch gmin, a więc gminy Opalenica i Nowy Tomyśl. To właśnie Nowy Tomyśl jest ostatnim miastem na trasie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na tej linii. Przez wiele miesięcy trwały rozmowy i dyskusje samorządów oraz mieszkańców. Gmina Nowy Tomyśl od początku była przychylna temu, by dofinansować projekt, jednak sytuacja w Opalenicy nie była już taka oczywista. Odbyły się spotkania samorządu z mieszkańcami, trwały dyskusje. Wielu mieszkańców chciało by Gmina dołożyła się i by pociągi te zatrzymywały się także w Opalenicy. Burmistrz Tomasz Szulc informował wtedy, że jest przeciwny przystąpieniu Gminy Opalenica do tego przedsięwzięcia na warunkach przedstawionych przez Urząd Marszałkowski. Wątpliwości burmistrza budził przede wszystkim fakt braku skonkretyzowania w jakim stopniu przystąpienie do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej obciąży gminny budżet. Tomasz Szulc stwierdził też wtedy, że jest jak najbardziej za rozwojem linii kolejowej oraz przychylnie odnosi się do powstania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przebiegającej przez gminę Opalenica, jednak uważa, że jest to zadanie Urzędu Marszałkowskiego i kolei. Nie jest to zadanie własne gminy. Byli też wtedy mieszkańcy, którzy twierdzili podobnie jak burmistrz i mówili wprost, że nie warto by Gmina dokładała z własnego budżetu do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak po spotkaniach m.in. burmistrza z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego ostatecznie burmistrz i następnie radni zdecydowali o przystąpieniu do projektu i do udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Gminy na Poznańską Kolej Metropolitalną.

Burmistrz Nowego Tomyśla od samego początku był przychylny tej inicjatywie, podobnie jak radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. Jadnak w późniejszym czasie zrodziły się pewne wątpliwości. Nie chodziło w tym przypadku o środki finansowe, a o przejazd kolejowy na ulicy Kolejowej w Nowym Tomyślu, a dokładniej o to, czy pociągi kursujące w godzinach szczytu co około 30 minut nie spowodują niemal całkowitego zamknięcia przejazdu dla kierowców, a jak wszyscy wiemy, przejazd ten jest zamykany bardzo często i na długo w wielu przypadkach, co w godzinach szczytu na tej głównej ulicy i w jej okolicach powoduje znaczne korki. Jednak wątpliwości zostały rozwiane i jak się okazało, pociąg, który przyjedzie od strony Poznania bez wjeżdżania na przejazd kolejowy w ciągu ulicy Kolejowej, będzie mógł kontynuować swoją jazdę w przeciwnym kierunku, a więc na Poznań. Po rozwianiu tej właśnie wątpliwości radni przychylili się na wniosek burmistrza by dofinansować z budżetu Gminy Poznańską Kolej Metropolitalną. Warto też dodać, że oprócz Gminy Opalenica i Gminy Nowy Tomyśl, Poznańska Kolej Metropolitalna jest także współfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

Rozkład jazdy, ważny od 10 czerwca 2018 roku i obowiązujący m.in. na terenie gminy Nowy Tomyśl i Opalenica - POBIERZ ROZKŁAD JAZDY W FORMACIE PDF
Główne cele projektu nazwanego Poznańska Kolej Metropolitalna to:
- zwiększenie integracji jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania,
- podniesienie jakości i komfortu podróżowania mieszkańców Metropolii Poznań w jej obrębie,
- zmniejszenie natężenia indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Miasta Poznania oraz - preferowanie ekologicznego transportu kolejowego.

Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następować będzie etapami, począwszy od drugiego kwartału 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA. W pierwszej kolejności Poznańska Kolej Metropolitalna uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych: do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego.

W drugim etapie, który przypadać będzie na lata 2019 - 2021 zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Przewidywana kolejność: do Rogoźna (przełom 2019 i 2020 roku), Wrześni (2020 rok), Kościana (2020 rok), Szamotuł (2021 rok) i Gniezna (2021 rok).

Współfinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oparte będzie na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego, w postaci dotacji celowej, Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych.

Koszty osiągnięcia nowej jakości, jaką będzie Poznańska Kolej Metropolitalna, będą ponoszone więc wspólnie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, którego udział finansowy w tym projekcie kształtować się będzie na poziomie 40% kosztów dodatkowych połączeń, powiatów położonych wzdłuż poszczególnych linii kolejowych - na poziomie 20% tych kosztów i położonych wzdłuż tych linii gmin - na poziomie 40% kosztów.

Dziesiątki stacji w pierwszym etapie projektu w ciągu kilku lat podwoją swoją liczbę. Możliwa stanie się także reaktywacja zapomnianych połączeń. Rozpoczęły się prace nad przywróceniem linii Śrem-Czempiń w wariancie z jej elektryfikacją. Podróż z Poznania do Śremu zajmie połowę czasu, jaki na pokonanie tego dystansu potrzebuje samochód.

Porównanie uruchamianego połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na trasie Pobiedziska - Poznań z jej pokonaniem samochodem wypadło na korzyść transportu szynowego. W ciągu miesiąca można oszczędzić 22 godziny i ponad 100 złotych. Prosta kalkulacja porównuje wydatek na bilet Bus-Tramwaj-Kolej z zakupem paliwa. A to przecież nie jedyne koszty utrzymania własnego pojazdu.

Zintegrowany bilet Bus-Tramwaj-Kolej funkcjonuje od 2012 roku. Od września 2017 roku strefę jego działania rozszerzono na obszar ok. 50 kilometrów. Pokrywa się on z siatką linii kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dodatkowe informacje o bilecie dostępne są na stronie bustramwajkolej.pl

Jak ma wyglądać tabor Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na linii przebiegającej przez nasz powiat?
1. Pociąg EN 57 AKW ma obsługiwać połączenia na liniach do Jarocina i Nowego Tomyśla. Składy mają następujące parametry:
- 180 miejsc siedzących,
- 170 miejsc stojących,
- 64,7 m,
- 130 ton,
- 6 miejsc na rowery.
Prędkość konstrukcyjna: 120 km/h.

2. Pociąg EN 57 AL ma obsługiwać połączenia na liniach do Jarocina i Nowego Tomyśla. Składy mają następujące parametry:
- 180 miejsc siedzących,
- 249 miejsc stojących,
- 64,6 m,
- 132 tony,
- 4 miejsca na rowery.
Prędkość konstrukcyjna: 120 km/h.

3. Pociąg EN 76 Elf ma obsługiwać połączenia na liniach do Jarocina i Nowego Tomyśla. Składy mają następujące parametry:
- 204 miejsca siedzące,
- 245 miejsc stojących,
- 75,25 m długości,
- 134,5 tony,
- 8 miejsc na rowery.
Elfy mogą rozpędzić się do 160 km/h.
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: PNT.INFO.PL; pkm.metropoliapoznan.pl

Zobacz też...