rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 05.06.2018 godz. 01:44:24

Nowy Tomyśl - tężnia solankowa już wkrótce powstanie w parku - wybrano Wykonawcę inwestycjiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu przeprowadził postępowanie na zadanie inwestycyjne związane z wybudowaniem zewnętrznej tężni solankowej na terenie parku znajdującego się przy ulicy Musiała w Nowym Tomyślu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wybudowanie zewnętrznej tężni solankowej o wymiarach: wysokość - 587 cm, szerokość - 860 cm +/- 10%, kąt pochylenia dachu 30 stopni i zbiornik na solankę o objętości 8-10 tysięcy litrów umieszczony poniżej poziomu 0. Tężnia zostanie wybudowana w Parku Miejskim, przy ulicy Musiała w Nowym Tomyślu. Proponowana lokalizacja tężni przedstawiona jest na poniższych mapkach czerwonym okręgiem.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt tężni z Gminą Nowy Tomyśl, a następnie sporządzić dokumentację projektowo - kosztorysową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskać decyzję pozwolenia na budowę.

Swoje oferty na to zadanie złożyły dwie firmy. Poniżej przedstawiamy zastawienie ofert:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AQUARIUS SYSTEM, Marek Środa, 43-392 Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne 144, województwo śląskie. Koszt tego zadania wyniesie 158.628,18 zł brutto.

Tężnia ma nasycać przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od słupa tarniny, jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, żelazem i innymi korzystnymi dla zdrowia mikroelementami. Tężniowy mikroklimat ma powstawać wskutek ociekania solanki i działania ruchu powietrza.

Tężnia ma zostać wykonana z suszonego drewna świerkowego klejonego doczołowo "KVH" na planie sześcioboku z kolumną tarniny pośrodku. Połacie dachowe mają być pokryte gontem bitumicznym prostokątnym. Centralnym elementem tężni ma być kolumna gałązek tarniny na które będzie spływać
solanka z kolektora wylewowego. Solanka dostarczana do zbiornika buforowego tłoczona ma być do kolektora wylewowego przez filtr i lampę UV, z którego spływać będzie po tarninie do niecki i dalej grawitacyjnie do zbiornika buforowego zamykając obieg. Instalacja elektryczna ma w pełni automatycznie sterować pracą układu.

Pomiędzy słupami, w ramach tej inwestycji ma powstać pięć ławek. Na słupach mają zostać zainstalowane reflektory, które będą świecić pionowo w górę i w dół. W skład tężni muszą wchodzić: instalacja hydrauliczna, elektryczna, uzdatniania i dezynfekcji. Wykonawca dokona serwisu uruchomienia oraz zamknięcia przed okresem zimowym.

Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udziela 24 miesięcy rękojmi i minimum 12 miesięcy gwarancji. Dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy pierwszą partię solanki. W razie zgłoszenia przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu awarii tężni, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie awarii na koszt Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji.

Maksymalny termin realizacji tego zamówienia to 28 września 2018 roku.Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...