rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 01.06.2018 godz. 16:52:54

Budowa miejsc postojowych oraz drogi przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu - znamy Wykonawcę i koszt inwestycjiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu rozstrzygnął przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych z odcinkiem drogi gminnej w Bukowcu".

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wpłynęły oferty dwóch form, zainteresowanych wykonaniem tego zadania. Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert:


Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: QBRUK Krzysztof Kubicki z Glinna, a więc koszt tej inwestycji wyniesie 224.702,55 zł brutto. Maksymalny termin realizacji inwestycji to 31 sierpnia 2018 roku.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych z odcinkiem drogi gminnej w Bukowcu, na którą składają się następujące prace:
a) rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników,
b) zdjęcie warstwy humusu,
c) profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej,
e) wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej,
f) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej,
g) ułożenie krawężnika betonowego oraz najazdowego na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu,
h) ułożenie obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu,
i) humusowanie i obsianie trawą skarp,
j) oznakowanie pionowe i poziome,
k) przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego.

Początek projektowanej inwestycji zlokalizowano na krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej. Droga będzie miała szerokość 5,50 metra oraz długość 69,30 metra. Szerokość ciągu pieszego będzie wynosiła od 1,50 do 2,00 metra. Droga jednostronnie ograniczona będzie krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu. Przy drodze zaprojektowano stanowiska postojowe o wymiarach 2,50x5,00 metrów. Łącznie powstanie 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Całość odwodnienia projektowanej drogi odbywać się będzie powierzchniowo w przyległy teren. Z uwagi na konieczność oświetlenia projektowanej drogi w jej ciągu powstaną cztery latarnie. Dwie z nich będą oświetlały przejście dla pieszych, natomiast pozostałe dwie latarnie będą oświetlać drogę oraz infrastrukturę towarzyszącą.Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...