rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 29.05.2018 godz. 18:39:00

Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie - powstaje droga i ciąg pieszo-rowerowy o długości 860 metrów [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]Trwają prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym Gminy Nowy Tomyśl na ulicy Sątopskiej w Glinnie. Zadanie to jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawcą inwestycji jest firma CAŁUS Sp. z o.o. spółka komandytowa z Borui Nowej, a łączny koszt zadania wynosi 2.829.000,00 zł brutto. Termin zakończenia prac wg umowy to maksymalnie 30 czerwca 2018 roku.

Budowany odcinek drogi ma długość 860 metrów i rozpoczyna się od skrzyżowania z odcinkiem drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. Szerokość drogi wynosić będzie 6 metrów. Wybudowany zostanie też ciąg pieszo-rowerowy, który będzie zlokalizowany po prawej stronie jezdni jadąc od drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. W ramach zadania przebudowane zostanie również oświetlenie - nastąpi m.in. wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na wykonane w technologii LED. W ramach inwestycji wycięto też 81 kolidujących drzew.

Droga będzie mieć nawierzchnię z kostki betonowej, z fazą, koloru szarego, ciąg pieszo - rowerowy ma być wykonany z kostki betonowej, bez fazy, koloru szarego, zjazdy w ciągu pieszo - rowerowym z kostki betonowej, bez fazy, koloru grafitowego, pozostałe zjazdy z kostki betonowej, z fazą, koloru grafitowego.

Zakres zamówienia obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj - II postępowanie" na którą składają się następujące prace podzielone na II etapy:
a) Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizacje inwestycji,
- przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w umowie,
b) Etap II:
- budowa nowego odcinka drogi gminnej,
- przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (powiatowa i gminna),
- budowa ciągu pieszo - rowerowego,
- przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi gminnej (rowy) oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej),
- budowa odcinka sieci gazowej o długości około 300 metrów,
- rozbiórka istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, przebudowa, budowa i zabezpieczenie istniejących sieci obcych,
- przebudowa przepustów,
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego,
- budowa urządzeń ochrony środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi (separator kanalizacji deszczowej),
- wycinka kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym w tym np. konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych).

Poniżej zdjęcia z budowy ulicy Sątopskiej w Glinnie przedstawiające postępy prowadzonych prac.

Zdjęcia z 18 kwietnia 2018 roku:

Zdjęcia z 3 maja 2018 roku:

Zdjęcia z 27 maja 2018 roku:

Tekst i zdjęcia: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...