rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 07.03.2018 godz. 21:02:29

169 drzew przy drodze w Paproci zostanie wkrótce wyciętych - znamy koszt usługi oraz WykonawcęUrząd Miejski w Nowym Tomyślu rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. "Wykonanie usługi zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym".

Przypomnijmy, że podczas otwarcia ofert poinformowano, że Urząd Miejski na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć maksymalnie 150.000,00 zł brutto. Oferta tylko jednej firmy była wyższa niż ta przeznaczona przez Gminę Nowy Tomyśl na ten cel. Wszystkie pozostałe były niższe, a wiele z nich nie przekraczała 100.000,00 zł brutto. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich ofert, jakie wpłynęły na to zadanie:Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Alpinistyczna Wycinka Drzew Trudnych "STARODRZEW", Patryk Wróbel, ul. Główna 286, 58-312 Stare Bogaczowice. Wykonanie tej usługi będzie kosztować 45.178,56 zł brutto.

Wymagany termin zakończenia wszystkich prac to 31 marca 2018 roku.

W ramach powyższego zadania, wykonany zostanie następujący zakres prac:
- wycinka 169 sztuk drzew na terenie gminy Nowy Tomyśl dz. nr 809, 673, 276, 241/2, 241/3, obręb Paproć, zgodnie z decyzją starosty nowotomyskiego z dnia 9 marca 2017 roku,
- wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego drewna na rzecz Wykonawcy,
- nasadzenie 60 sztuk drzew z materiałów Gminy, na działce nr 1604/18, obręb Nowy Tomyśl (działka znajdująca się przy obwodnicy Nowego Tomyśla, pomiędzy Urzędem Celnym, a ulicą Poprzeczną),
- wykonanie robót związanych z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach,

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
a) zabezpieczenia terenu przed przystąpieniem do prac,
b) opracowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu oraz właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prac polegających na wycince drzew położonych w pobliżu pasa drogowego oraz harmonogramu ich wykonania,
c) ścięcia drzew przy pomocy odpowiednich narzędzi i urządzeń oraz przy pomocy odpowiedniego personelu;
d) frezowania pni po ścięciu drzew,
e) zasypania dołów ziemią po frezowaniu i zagęszczenia gruntu,
f) zabezpieczenia terenu w trakcie realizacji prac,
g) uporządkowania terenu po zakończeniu prac (w tym usunięcie pozyskanego materiału drzewnego),
h) nasadzenia 60 sztuk drzewostanu z materiału Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Wykonawca zapewnia paliki (każde drzewko opalikowane za pomocą 3 palików) oraz osłonki chroniące przed spałowaniem. W razie potrzeby Wykonawca zapewnia żyzną glebę pod drzewka. Drzewka należy posadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Przypomnijmy, drzewa rosnące wzdłuż drogi gminnej w Paproci, na odcinku od ulicy Sienkiewicza w Nowym Tomyślu i w okolicach firmy "Bartex", aż do Cichej Góry już od wielu lat powodują bardzo duże niebezpieczeństwo w poruszaniu się po niej. Potężne drzewa spowodowały duże problemy na wielu odcinkach tej drogi z bezpiecznym mijaniem się samochodów. Trzeba często zjeżdżać z drogi by się minąć, a gdy pojawi się tam samochód ciężarowy, to problem jest już bardzo duży i taka sytuacja niemal zawsze kończy się zatrzymaniem pojazdów i powolnym mijaniem jadąc poboczem w miejscach, gdzie nie ma drzew. Wiele razy dochodzi tam do kolizji, otarć pojazdów, a w ciągu kilu lat odnotowano tam też poważniejsze wypadki, kiedy to samochody uderzały w drzewa. Korzenie drzew też od wielu lat niszczą bardzo poważnie nawierzchnię tej drogi. Spowodowały one bardzo duże nierówności, szczególnie przy krawędziach jezdni. Niestety często podczas silnych wiatrów konary i gałęzie łamią się i upadają właśnie na tę ulicę, powodując ogromne niebezpieczeństwo.

O wycięciu tych drzew mówiło się już od wielu lat. Zabudowa mieszkaniowa w Paproci oraz Cichej Górze mocno się rozbudowuje i w rejonie tej ulicy powstają nowe osiedla mieszkaniowe, a co za tym idzie ruch na tej drodze jest już duży.
Tekst i zdjęcia: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...