rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 07.03.2018 godz. 18:25:31

Wymiana wodomierzy głównych na terenie miejscowości Niegolewo, Łagwy, WojnowicePrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy informuje, że od dnia 12 marca 2018r. trwa kompleksowa bezpłatna wymiana wodomierzy głównych w miejscowościach: Niegolewo, Łagwy, Wojnowice.

W celu przeprowadzenia sprawnej wymiany, zwracamy się z prośbą o zapewnienie pracownikom swobodnego dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się wodomierze przewidziane do wymiany oraz zapewnienie łatwego dostępu do wodomierza. Podczas prac powinien być obecny użytkownik/lokator mieszkania lub upoważniona przez niego osoba. Montaż wodomierzy z odczytem radiowym dokonywać będą upoważnieni pracownicy PGKiM "KOMOPAL" (posiadający stosowne pisemne upoważnienia wydane przez Spółkę KOMOPAL).

Planowany termin wymiany wodomierzy: od 12 - 23 marzec 2018 r. od godzin porannych

12 marzec: Niegolewo - numery: 1/1,1/2,5,5,5,5,6,6,6,6/1,7,7,7,7,7/1,7/4,8,8,8,8/1
13 marzec: Niegolewo - numery: 9,9,9,9/1,11,12,12,12/3,12/6,13,13a,14,14,15,16,16a,17,18,19,19
14 marzec: Niegolewo - numery: 20,22,22a,23,23a,24,25,25a,26,27,30,31,32,35,38, spółdzielnia Kotłownia, działka 119/2
15 marzec: Niegolewo - numery: 1/1,1/2,5,5,5,5,6,6,6,6/1,7,7,7,7,7/1,7/4,8,8,8,8/1
16 marzec: Łagwy ul. Bukowska - numery: 2,3,6,7,7,9,10,11,13,14,15,16
16 marzec: Łagwy ul. Ogrodowa - numery: 1,2,2,3,5,6,7,56
19 marzec: Łagwy ul. Słoneczna - numery: 3,4,5,10,10,12,15,20,22,22a,24,26,27,30,32,33,34,35,36,37
20 marzec: Łagwy ul. Słoneczna - numery: 38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,50,51,52,53,54,54,56,57,58,59,59
21 marzec: Łagwy ul. Słoneczna - numery: 60,61,62,64,64a,65,66,68,69,69,69,70,78,82a,84,84a,88,90,94, dz.3473, 373/2,Gminne Składy
22 marzec: Wojnowice ul. Łagiewska - numery: 2,6,8,10,16,17,18a,21,22,23,24,26,28,32,34,34,36,36,42,49,49a
23 marzec: Wojnowice ul. Łagiewska - numery: 53,54,54,54,55,55,55,55,55,55/2,59,60,60,60,60,60,62,62,64,66

Wykonawca robót informuje, iż podane terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie, ponadto istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na wymianę wodomierza na daną godz. pod nr tel. 606 301 899, 660 461 806

Źródło: Facebook PGKiM "KOMOPAL"

Zobacz też...