rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 07.03.2018 godz. 15:43:41

Rusza budowa ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu - uwaga na utrudnienia w ruchuUrząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował, że w czwartek, 8 marca 2018 roku, nastąpi rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu. Jak już informowaliśmy na naszym portalu, zakres inwestycji obejmie odcinek ulicy Kanałowej od ulicy 3-go Stycznia do ulicy Ślósarskiego.

W związku z powyższym na czas budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu - plan sytuacyjny oznakowania przedstawiamy poniżej.


Prowadzenie robót i stosowanie objazdów powodować będzie utrudnienia w ruchu drogowym. Za powstałe utrudnienia wszystkich mieszkańców Urząd Miejski w Nowym Tomyślu serdecznie przeprasza.

Wykonawcą tej inwestycji jest Konsorcjum Firm: Lider - INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. K., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan; Partner - INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan. Budowa będzie kosztować 1.758.811,13 zł brutto. Gwarancja na wykonane prace wynosić będzie 7 lat. Termin realizacji inwestycji to maksymalnie 30 lipca 2018 roku.

Zakres prac obejmuje budowę ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu, na którą składają się następujące zadania:
- rozbiórka istniejących krawężników betonowych,
- demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach indywidualnych,
- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
- ułożenie krawężnika betonowego,
- ułożenie obrzeża betonowego,
- budowa studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów i chodników,
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni chodników i parkingów z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej,
- humusowanie i obsianie trawą skarp,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy, które wykonane zostaną jednocześnie, ponieważ 100 metrów tej ulicy od strony ul. 3-go Stycznia polegać będzie na przebudowie, natomiast dalsze 344,40 metra, aż do ulicy Ślósarskiego, to już budowa. Przedmiotowa przebudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych oraz na odwodnienie istniejącej ulicy.

W ramach przebudowy 100 metrów od ulicy 3-go Stycznia, szerokość ulicy Kanałowej pozostanie bez zmian i będzie wynosiła 6,20 metra. Szerokość chodników również się nie zmieni i będzie wynosiła od 1,50 do 2,00 metra. Projektowana ulica obustronnie ograniczona będzie krawężnikiem betonowym najazdowym. Istniejącą nawierzchnię chodnika i zjazdów planuje się przełożyć w celu wysokościowego dostosowania do nowo ułożonego krawężnika. Wysokościowo nawierzchnia ulicy Kanałowej wyniesiona zostanie w stosunku do stanu pierwotnego o 4 centymetry - grubość warstwy ścieralnej.

W ramach budowy nowego odcinka tej ulicy od rzeki Szarka do skrzyżowania z ulicą Ślósarskiego, a więc na długości 344,40 metra, projektowana szerokość ulicy Kanałowej będzie wynosiła 6 metrów. Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodników będzie wynosiła 2,50 metra. Projektowana ulica obustronnie
ograniczona będzie krawężnikiem betonowym. Istniejącą nawierzchnię chodnika i zjazdów planuje się przełożyć w celu wysokościowego dostosowania do nowo ułożonego krawężnika. Na tym odcinku ulicy Kanałowej występuje sieć oświetleniowa w postaci betonowych słupów oświetleniowych i opraw z sodowymi źródłami światła. W ramach inwestycji 7 słupów z istniejącym oświetleniem zostanie zastąpionych nowymi aluminiowymi słupami o wysokości 7 metrów. Oświetlenie wykonane będzie oprawami z modułami LED o mocy maksymalnej po uwzględnieniu wszystkich strat do 55W. Warto wspomnieć, że na tym odcinku powstanie też 61 miejsc parkingowych.

Nawierzchnia drogi będzie wykonana z betonu asfaltowego, chodniki będą wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 8 centymetrów koloru szarego, natomiast ścieżka pieszo - rowerowa zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 centymetrów koloru czerwonego. Zjazdy oraz miejsca parkingowe wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej o grubości 8 centymetrów koloru grafitowego.
Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcie: GoogleMaps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...