rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 02.03.2018 godz. 19:34:35

Nowotomyscy strażacy podsumowali 2017 rokW piątek, 2 marca 2018r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu odbyła się roczna narada podsumowująca działalność Komendy za 2017 rok.

Naradę swoją obecnością zaszczycili:
- bryg. Andrzej Bartkowiak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP,
- Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski,
- Tomasz Kuczyński - Wicestarosta Nowotomyski,
- Ryszard Napierała - Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
- dr Włodzimierz Hibner - Burmistrz Nowego Tomyśla,
- Tomasz Szulc – Burmistrz Opalenicy,
- Tomasz Kurasiński - Burmistrz Zbąszynia,
- Piotr Długosz - Burmistrz Lwówka,
- dr Stanisław Piechota – Wójt gminy Miedzichowo,
- Jerzy Dziamski - Wójt gminy Kuślin,
- Marcin Brambor - Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu,
- nadkom. Sławomir Wenderski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu,
- Władysław Walczak – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Koło nr 16 w województwie wielkopolskim,

Naradzie przewodniczył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. mgr Marek Kołdyk, który na wstępie przywitał zaproszonych gości. Sam też omówił tematy dotyczące statystyki zdarzeń, przyczyn powstawania pożarów oraz gospodarkę finansową i politykę kadrową. Jako drugi głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu mł. bryg. Krzysztof Wojtaszewski, który przedstawił zagadnienia kwatermistrzowsko techniczne. Kolejną osobą, która stanęła przy mównicy, był asp. sztab. Andrzej Łaciński - Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Dowódca zreferował najważniejsze wydarzenia związane z działalnością operacyjno szkoleniową, zrealizowane ćwiczenia na obiektach oraz najważniejsze działania ratowniczo gaśnicze. Kończąc swoje wystąpienia dokonał podsumowania w zakresie udziału nowotomyskich strażaków w zawodach sportowo-pożarniczych oraz działań na rzecz prewencji społecznej. Jako ostatni głos zabrał mł. bryg. Dariusz Kapustka, realizujący zdania kontrolno rozpoznawcze. W sposób szczegółowy zostały przedstawione sprawy związane z ilością przeprowadzonych kontroli oraz stwierdzonych nieprawidłowości. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, która prezentowała szereg interesujących wykresów statystycznych, wiele opisów oraz zdjęć. Następnie głos zabrał bryg. Andrzej Bartkowiak - Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu wysoko ocenił działalność nowotomyskiej jednostki. Podzielił się również spostrzeżeniami dotyczącymi pozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu w świetle pozostałych jednostek województwa wielkopolskiego.

Na zakończenie głos zabrali Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Ryszard Napierała - Sekretarz Powiatu Nowotomyskiego pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, dr Włodzimierz Hibner - Burmistrz Nowego Tomyśla oraz nadkom. Sławomir Wenderski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyślu. Wszyscy jednogłośnie w kilku słowach podziękowali strażakom za ich zaangażowanie i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Nowotomyskiego.

Źródło: PSP Nowy TomyślZobacz też...