rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 04.02.2018 godz. 00:16:07

Uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bukowiec oraz OSP Jastrzębsko StareW sobotę, 3 lutego 2018 roku, o godzinie 15:00, przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu zebrało się wiele osób. Było to związane z uroczystością przekazania nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego właśnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu. Drugą okazją było jednocześnie przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębsku Starym. Ten pojazd służył do tej poru właśnie strażakom z Bukowca.

Na wstępie powitano wszystkie zaproszone osoby, które przybyły na tę uroczystość. Wśród gości, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu byli m.in. burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Wojciech Śliczner, sołtys wsi Bukowiec i jednocześnie radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Leszek Drążkowiak, sołtys wsi Róża i jednocześnie radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz Prezes OSP Róża Mieczysław Szczechowiak, Naczelnik OSP Róża Waldemar Szczechowiak, radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Wojciech Andryszczyk, radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Michał Jarosz, Rada Sołecka Bukowca, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Tomyślu mł. kpt. Jakub Kłosowski, zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk, pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w tym Skarbnik Gminy Ludomira Śpiączka i Inspektor ds. m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Elżbieta Dziubała, Komendant Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu Arkadiusz Wieczorek, były wieloletni burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu bryg. w stanie spoczynku Tomasz Antuszewski, były zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Tomyślu st. asp. w stanie spoczynku Roman Kupsz. Oczywiście przybyło też większość strażaków należących do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu oraz też członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębsku Starym. Byli też przedstawiciele innych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowy Tomyśl oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się od zdania meldunku przez st. str. Mikołaja Antkowiaka, który jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i jednocześnie pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Tomyślu. Meldunek odebrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk, po czym wprowadzono na plac przed remizą sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu, a następnie odegrany został hymn państwowy. Jako pierwszy głos zabrał Prezes OSP Bukowiec Łukasz Wlekły. Następnie głos zabrał Prezes OSP Jastrzębsko Stare Marek Woś. Oba pojazdy, a więc nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P410 oraz przekazywany dla OSP Jastrzębsko Stare średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star 244 zostały poświęcone przez księży. Następnie burmistrz Nowego Tomyśla uroczyście przekazał na ręce Naczelnika OSP Bukowiec Dawida Przybylskiego kluczyki i dokumenty do nowego pojazdu, po czym zostały one przekazane kierowcy. Chwile później burmistrz wręczył kluczyki i dokumenty od przekazanego samochodu Naczelnikowi OSP Jastrzębsko Stare Adrianowi Biniek, który również wręczył je kierowcy. Naczelnicy zapewnili burmistrza, że będą dbać o powierzone im mienie i pojazdy będą zawsze należycie utrzymane.

Druhowie po przekazaniu kluczyków uruchomili sygnalizację świetlną i dźwiękową pojazdów. Głos po tym zabrał Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Nowym Tomyślu Dawid Przybylski. Podziękował on burmistrzowi Nowego Tomyśla oraz radnym Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu za okazane wsparcie oraz zabezpieczone i pozyskane środki na zakup nowego samochodu. Zaznaczył on, że jest to drugi fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy na terenie gminy Nowy Tomyśl, który zakupiono w ciągu dwóch lat. Zwiększyło to możliwości operacyjne strażaków. Naczelnik wspomniał też o przekazywanym właśnie pojeździe dla druhów z Jastrzębska Starego, bo chociaż samochód ten wyprodukowano w roku 1984, to jest on utrzymany w bardzo dobrym stanie, kilka lat temu przeszedł on gruntowną modernizację i przez wiele lat służył dzielnie strażakom z Bukowca, a teraz z pewnością zadowoleni będą z niego strażacy z Jastrzębska Starego, ponieważ dotychczas użytkowali oni Stara 29, wyprodukowanego w roku 1979.

Kolejną osobą, która zabrała głos był burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner. Podziękował on za to, że gdy objął stanowisko burmistrza uświadomiono go czym jest tak naprawdę Ochotnicza Straż Pożarna i jak ważną rolę odgrywa. Na przestrzeni lat działalność strażaków oraz ich interwencje znacząco wzrosły, a więc sprzęt który posiadają jest niezbędny do ratowania życia i mienia ludzkiego. Burmistrz powiedział, że jak tylko pojawiła się możliwość pozyskania środków na zakupu nowych pojazdów, to bez wahania podjął decyzję, by takie samochody zakupić dla strażaków z gminy Nowy Tomyśl. Podziękował on też Radzie Miejskiej, która również zdecydowała się i zabezpieczyła środki na te zakupy. Włodzimierz Hibner zaznaczył, że członkowie OSP Bukowiec są bardzo zaangażowani w życie jednostki i bardzo wiele swojego czasu poświęcają na to, by utrzymać powierzone im mienie w jak najlepszej kondycji i dlatego nowy samochód oraz sprzęt im się należy.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu st. kpt. Marek Kołdyk zabrał głos po burmistrzu i wspomniał o liczbie wszystkich interwencji straży pożarnej w roku 2017 na terenie powiatu nowotomyskiego zaznaczając, że w większości nich uczestniczyli właśnie druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Życzył on też podobnie jak wcześniej burmistrz Nowego Tomyśla, aby pojazd był jak najmniej używany do prawdziwych akcji ratowniczo-gaśniczych, a jednak najczęściej do ćwiczeń oraz żeby każdy wyjazd był dla strażaków bezpieczny.

Kolejną osobą, która zabrała głos był sołtys wsi Bukowiec i jednocześnie radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Leszek Drążkowiak, który również podziękował za zabezpieczone środki finansowe na zakup samochodu wraz z niezbędnym wyposażeniem, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Bukowca, ale i całej gminy Nowy Tomyśl. Strażacy dostali też na koniec drobne upominki, po czym zakończono oficjalną część uroczystości.

Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek w Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu. Następnie zostały wyprowadzone pozostałe dwa pojazdy należące do strażaków z Bukowca oraz przyczepka transportowa i każdy mógł obejrzeć posiadany sprzęt, wsiąść do samochodów oraz porozmawiać z druhami na interesujące tematy.

Przypomnijmy, że na zakup nowego samochodu dla OSP Bukowiec zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu postanowiono zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.262.502,00 zł. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018-2020. Istotne jest też to, że zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, pożyczka ta zostanie umorzona Gminie Nowy Tomyśl w 40%.

W ramach zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina Nowy Tomyśl" na które to przeprowadzono przetarg wybrana została firma "WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z Bielska-Białej, która wykonała zabudowę pojazdu i dostarczyła wszystkie wymagane wyposażenie. Całkowita kwota zakupu samochodu wraz z kompletnym wyposażeniem wyniosła aż 1.328.400,00 zł brutto. Gwarancja udzielona przez firmę, która wykonała i dostarczyła pojazd, wynosi 36 miesięcy.

Strażakom z OSP Bukowiec i OSP Jastrzębsko Stare gratulujemy i życzymy tylu powrotów ile wyjazdów na akcje ratownicze.

Szczegółowe informacje o nowym ciężkim samochodzie ratowniczo-gaśniczym przekazanym dla OSP Bukowiec znajdują się a artykule, w którym opisywaliśmy powitanie tego samochodu, do którego doszło 9 grudnia 2017 roku. Artykuł ten dostępny jest TUTAJ.


Tekst i zdjęcia: PNT.INFO.PL

Zobacz też...