rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 31.01.2018 godz. 19:51:25

Rondo na skrzyżowaniu ulic: 3-go Stycznia, Ślósarskiego i Janusa w Nowym Tomyślu - Gmina przystępuje do opracowania projektuO tym, że najlepszym rozwiązaniem na poprawę i zwiększenie płynności ruchu na wielu skrzyżowaniach byłoby wybudowanie ronda mówi się od wielu lat. W tym artykule chodzi nam o skrzyżowanie dróg gminnych: ulic 3-go Stycznia, Ślósarskiego i Janusa w Nowym Tomyślu.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu w przygotowywanych i opracowywanych aktualnie dokumentacjach projektowo-kosztorysowych uwzględnił już budowę kilku rond. Te mają powstać np. na ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu. Tzw. małe rondo ma też powstać w roku 2018 w ramach przebudowy ulicy Poprzecznej w Paproci, na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Wypoczynkową i Olchową.

Jednak właśnie najbardziej oczekiwanym wśród mieszkańców miejscem, w którym właśnie rondo jest bardzo potrzebne jest z pewnością skrzyżowanie ulic: 3-go Stycznia, Ślósarskiego i Janusa. Już w roku 2017 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu miał opracować dokumentację na to zadanie, jednak po raz kolejny, podobnie jak przy planowaniu przebudowy ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu okazało się, że kwestia gruntów nie jest w tym rejonie uregulowana. Więc w obu przypadkach konieczne stało się najpierw uporządkowanie tej kwestii.

We wtorek, 30 stycznia 2018 roku, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.

Wykonanie tej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:
- budowę ronda jednopasowego,
- przebudowę odcinków wyżej wymienionych ulic w zakresie wynikającym z przebudowy skrzyżowania,
- przebudowę chodników i przejść dla pieszych,
- budowę odwodnienia,
- budowę oświetlenia w technologii LED
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z rondem),
- organizację ruchu.
- zieleń.

Wymagany termin realizacji zadania to maksymalnie 30 listopada 2018 roku. Termin ten dotyczy przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 7 lutego 2018 roku. O dalszym przebiegu postępowania i wynikach przetargu poinformujemy na naszym portalu.


Tekst i zdjęcie: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...