rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 11.10.2017 godz. 02:21:08

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektowąW sierpniu br. informowaliśmy o podpisaniu porozumienia burmistrza Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera z dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 305 na odcinku z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej. Porozumienie dotyczyło współpracy obu stron przy budowie tej ścieżki mimo, iż zadanie dotyczy drogi wojewódzkiej, a nie drogi gminnej. W ramach zawartego porozumienia Gmina Nowy Tomyśl zadeklarowała wsparcie jego realizacji z budżetu Gminy, co przyspieszy z pewnością dalsze prace prowadzone przez WZDW w Poznaniu.

Podjęto decyzję, że to właśnie Gmina Nowy Tomyśl opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Nowym Tomyślem, a Borują Kościelną. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił więc pod koniec września br. przetarg na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna".

Zakres opracowywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej ma obejmować m.in. wykonanie dokumentacji budowy lub przebudowy:
- ciągu rowerowego o długości całkowitej 2481 metrów,
- oświetlenia wzdłuż ciągu rowerowego w technologii LED,
- zjazdów na posesje,
- przepustów pod drogą wojewódzką nr 305 (przebudowa) i przepustów pod zjazdami,
- rozbiórek i usunięcia ewentualnych kolizji,
- inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem wycinki zadrzewień,
- organizacji ruchu.

Na początku 2017 roku Nowotomyska Izba Gospodarcza oraz Gmina Nowy Tomyśl przystąpiły do sporządzenia projektu wstępnego (koncepcyjnego) przebiegu (lokalizacji) ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305. Wg niego ścieżka ma mieć swój początek w okolicach wjazdu do firmy "Kiel". W pobliżu tego wjazdu zlokalizowane by było też przejście dla pieszych wraz z wysepką pomiędzy pasami ruchu. Ścieżka wg projektu wstępnego ma się znajdować na całym odcinku po lewej stronie drogi wojewódzkiej nr 305 jadąc od strony Nowego Tomyśla w stronę Borui Kościelnej. Ścieżka ma mieć szerokość 2 metrów i być wykonana najprawdopodobniej z betonowej kostki brukowej, bezfazowej. Jednak to w gestii Inwestora pozostawia się ostateczne wskazanie rodzaju warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej, a więc czy będzie to betonowa kostka brukowa, czy też mieszanka mineralno-asfaltowa. Decyzja ta należeć będzie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

W celu poprawy odwodnienia nawierzchni projektuje się remont nawierzchni drogi, poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Remont ma się odbyć na trzech odcinkach drogi wojewódzkiej.

9 października 2017 roku dokonano otwarcia ofert przetargowych na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna". Bezpośrednio przed otwarciem ofert Urząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć maksymalnie 100.000,00 zł brutto. Swoje oferty złożyły trzy firmy, z których jedna nie przekracza kwoty, jaką zamierza się przeznaczyć na to zadanie.

Oto oferty jakie wpłynęły na to postępowanie:


Można przypuszczać, że po dokonaniu formalnej oceny ofert przetarg zostanie rozstrzygnięty i wybrany będzie Wykonawca dokumentacji. O wyniku poinformujemy na naszym portalu wkrótce. Wymagany termin opracowania dokumentacji wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami to maksymalnie 31 sierpnia 2018 roku.

Jednak już teraz możemy stwierdzić, że to kolejny duży krok w kierunku powstania tej wyczekiwanej od wielu lat ścieżki rowerowej. Obyśmy już najpóźniej w 2019 roku mogli cieszyć się z bezpiecznej jazdy rowerem po ścieżce rowerowej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem, a Borują Kościelną.


Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PLZobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Nowe budynki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu - koszt budowy może wynieść ponad 13 mln zł

Nowe budynki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu - koszt budowy może wynieść ponad 13 mln zł