rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 09.10.2017 godz. 02:09:03

Trwa budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do SękowaTrwa realizacja inwestycji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na terenie gminy Nowy Tomyśl. Chodzi o zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Ta bardzo wyczekiwana inwestycja powstanie jeszcze w październiku br. Wykonawcą inwestycji jest firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. z Borui Nowej. Koszt budowy wynosi 929.880,00 zł brutto. Termin zakończenia robót to 16 października 2017 roku, natomiast termin ostatecznego odbioru to 30 października 2017 roku.

W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 302 w zakresie budowy ścieżki rowerowej przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót:

- zdjęcie warstwy humusu,
- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
- montaż oświetlenia przejścia dla pieszych,
- wykonanie nawierzchni zjazdów publicznych z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej (koloru grafitowego) o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm,
- wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej, bezfazowej (koloru szarego) o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm.
- ułożenie obrzeża betonowego 8 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 3 cm na ławie betonowej z oporem,
- ułożenie rur pod zjazdami z HDPE o Ø 400 mm,
- umocnienie wlotu i wylotu rur narzutem kamiennym na betonie,
- zamontowanie balustrady typu U-12a,
- humusowanie i obsianie trawą obszaru między ścieżką pieszo-rowerową a drogą wojewódzką nr 302.

Budowana ścieżka rowerowa podzielona została na dwa odcinki rozdzielone przejściem dla pieszych w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 302. Początek projektowanej ścieżki rowerowej - odcinek I - zlokalizowano po lewej stronie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 302 dowiązując się do istniejącego zjazdu w km 0+000,00 (na działkę nr 59/2, w km drogi wojewódzkiej 31+850,00). Koniec odcinka I zaprojektowano w miejscu włączenia się do krawędzi drogi publicznej w km 0+716,00. Początek odcinka II zaprojektowano po prawej stronie istniejącej jezdni drogi wojewódzkiej nr 302 dowiązując się do istniejącego parkingu w km 0+000,00 a koniec w miejscu włączenia się w istniejącą krawędź drogi publicznej w km 0+808,20 (w km drogi wojewódzkiej 33+300,00). Łączna długość budowanej ścieżki rowerowej wynosi 1524,20 m.

Pomiędzy końcem odcinka I, a początkiem odcinka II budowanej ścieżki rowerowej zaprojektowano przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 302 o szerokości 4 metrów. W miejscu projektowanego przejścia jezdnia drogi wojewódzkiej nr 302 posiada szerokość 6 metrów. W miejscu przejścia dla pieszych zaprojektowano krawężnik obniżony (+2 cm ponad nawierzchnię). Przejście dla pieszych będzie oświetlone - zaprojektowano lampy zasilane bateriami słonecznymi (po jednej nad każdym pasem ruchu).

Ścieżka rowerowa będzie odsunięta od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 302 i zlokalizowana poza istniejącym rowem przydrożnym. Szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej będzie wynosiła 2 metry. Ścieżka rowerowa obustronnie ograniczona będzie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu.

Pas terenu między ścieżką rowerową, a drogą wojewódzką nr 302 oraz między ścieżką rowerową, a projektowaną linią rozgraniczającą zostanie obsiana trawą. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 w zakresie budowy ścieżki rowerowej całkowicie ograniczy negatywne oddziaływania związane z dotychczasowymi utrudnieniami w ruchu pieszych oraz rowerzystów. Poprawie ulegnie również estetyka zjazdów indywidualnych i publicznych z drogi wojewódzkiej na przyległe pola i posesje poprzez wykonanie ich z betonowej kostki brukowej w kolorze grafitowym lub z betonu asfaltowego.

Wysokościowo nawierzchnia ścieżki rowerowej wyniesiona będzie w stosunku do istniejącego poziomu terenu tak, aby projektowane odwodnienie odbywać się mogło powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl w zakresie budowy ścieżki rowerowej spowodowała konieczność wycięcia istniejących drzew i wykarczowania istniejących krzewów znajdujących się w projektowanych liniach rozgraniczających i będących w kolizji z przebiegiem ścieżki pieszo-rowerowej.

Poniżej zdjęcia z budowy wykonane w dniu 24 września 2017 roku:


Tekst i zdjęcia: PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]