rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 19.09.2017 godz. 13:25:37

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec za ponad 1,3 mln zł zostanie dostarczony do końca listopadaWe wtorek, 19 września 2017 roku, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina Nowy Tomyśl".

Jak już pisaliśmy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu postanowiono zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.262.502,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie tego zadania. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych Gminy Nowy Tomyśl w latach 2018-2020. Kwota pożyczki mieści się w planowanych przychodach budżetu Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 2017 rok. Istotne jest też to, że zgodnie z pismem Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, pożyczka ta zostanie umorzona Gminie Nowy Tomyśl w 40%.

W wyznaczonym terminie wpłynęła na to zadanie oferta jednej firmy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformowano, że Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.328.950,00 zł brutto. Swoją ofertę złożyła firma "WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z Bielska-Białej. Kwota jaką ta firma zaproponowała to 1.328.400,00 zł brutto. Oferta spełniała też wymagania co do terminu dostawy, a więc ostateczny termin to 30 listopada 2017 roku. Oferta tej firm spełnia też wymagania co do terminu gwarancji na pojazd, która wynosi 36 miesięcy. Przetarg rozstrzygnięto, a jedyna oferta jaka wpłynęła została wybrana jako najkorzystniejsza, a więc nowy samochód dostarczy firma "WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z Bielska-Białej. Koszt samochodu wraz z wymaganym wyposażeniem to 1.328.400,00 zł brutto. Pojazd ma zostać jak już pisaliśmy dostarczony maksymalnie do 30 listopada 2017 roku.

Przypomnijmy, że pojazd, który jest przedmiotem postępowania przetargowego ma być fabrycznie nowy, rok produkcji 2017, uterenowiony z napędem 4x4, z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej oraz możliwością rozłączenia napędu osi przedniej. Skrzynia biegów zautomatyzowana, bez pedału sprzęgła. Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju. Pojazd wyposażony będzie w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Na dachu ma się znaleźć belka oświetleniowa z minimum 6 modułami o wysokości całkowitej nie przekraczającej 65 mm, zabezpieczona przed przypadkowym uszkodzeniem. W tylnej części w narożnikach zabudowy zamontowane będą dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED, umieszczone pod obudową, nie wystające ponad obrys zabudowy. Cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zainstalowane z przodu na atrapie silnika w układzie V. Dodatkowo z tyłu nad żaluzją zamontowana fala świetlna LED (minimum 8 segmentowa) oraz kamera cofania. Sygnał pneumatyczny włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy. Wszystkie lampy ostrzegawcze przednie zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Pojazd wyposażony będzie w radiotelefon przewoźny analogowo - cyfrowy. Dodatkowo w kabinie pojazdu zamontowane będą radiotelefony przenośne analogowo-cyfrowe w ilości 6 sztuk oraz 4 sztuki latarek kątowych EX z ładowarkami.

Pojazd wyposażony dodatkowo ma być w światła LED do jazdy dziennej wbudowane w reflektory główne pojazdu, fabrycznie montowane przednie światła przeciwmgielne wpuszczone w zderzak (nie wystające poza obrys zderzaka), zewnętrzną i wewnętrzną przysłonę przeciwsłoneczną i dodatkowe oświetlenie zewnętrzne dalekosiężne (minimum 4 reflektory).

Pojazd ma być wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy minimum 300 kW (408 KM), spełniający w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - minimum Euro 6. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie przekraczająca 3200 mm. Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h. Kabina pojazdu ma być fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona będzie w fabryczny układ klimatyzacji i radioodtwarzacz CD MP3.

Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 sztuk aparatów powietrznych w kabinie pojazdu z butlami stalowymi lub kompozytowymi. Mocowanie ma zapewnić bezpieczne oparcie pleców ratownika w przypadku braku aparatu w uchwycie bez stosowania dodatkowych elementów trwale nie powiązanych z uchwytem.

Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności antykorozyjnej. Dach zabudowy będzie wykonany w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytami na sprzęt.

Zbiornik wody samochodu ma mieć pojemność 5000 litrów (±3%) i być wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody. Pojazd ma posiadać autopompę pożarniczą dwuzakresową o wydajności minimum 3200 dm³/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 metra oraz dla wysokiego ciśnienia minimum 250 dm³/min przy ciśnieniu 4 MPa, wyposażona w układ utrzymania stałego ciśnienia. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy, z dodatkowym układem chłodzenia od skrzyni biegów. Pojazd będzie wyposażony w działko wodno-pianowe klasy minimum DWP32 o regulowanej wydajności, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego do co najmniej 75°. Z pozycji obsługującego działko musi istnieć możliwość sterowania zaworem działka oraz regulacją obrotów autopompy. Samochód będzie wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 metrów na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. Pojazd ma być wyposażony w minimum 4 zraszacze zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, kolejne dwa po bokach pojazdu. Ponadto instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające, uruchamiane z kabiny kierowcy.

Samochód ma posiadać sterowany za pomocą pilota przewodowego pneumatyczny maszt oświetleniowy w technologii LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego minimum 30.000 lm. Stopień ochrony masztu i reflektorów minimum IP 55 zasilany z instalacji elektrycznej samochodu. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy czołowej reflektorów ustawionych poziomo nie mniejsza niż 5,5 metra. Maszt rozkładany za pomocą powietrza z układu pneumatycznego pojazdu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt co najmniej 135º w obie strony. Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę elektryczną zamontowaną z przodu pojazdu, zgodnie z wytycznymi producenta podwozia. Minimalny uciąg wyciągarki to 8 ton, lina długości minimum 30 metrów.

Wyposażenie dostarczane wraz z pojazdem:
- ubranie specjalne ochronne przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem - 2 sztuki,
- szelki bezpieczeństwa P-05 /lub równoważne - 2 sztuki,
- spodnie dla pilarza - 1 sztuka,
- kalosze do brodzenia / spodniobuty MAX S5-FLUO /lub równoważne - 2 pary,
- inżektor pompa strumieniowa wysysacz głębinowy DIN 1422 - 1 sztuka,
- węże W75 powlekane - 10 sztuk,
- węże W52 powlekane - 10 sztuk,
- wąż ssawny 2,5 - 4 sztuki,
- przełącznik 110/75 - 2 sztuki,
- przełącznik 75/52 - 2 sztuki,
- zbieracz 2x75/110 - 1 sztuka,
- rozdzielacz G75/52-75-52 - 2 sztuki,
- smok ssawny 110 skośny - 1 sztuka,
- zasysacz liniowy Z-4 z wężykiem - 1 sztuka,
- kurtyna wodna ZW-75 - 2 sztuki,
- prądownica wodna prosta z zaworem PW75 - 2 sztuki,
- prądownica wodna PWT52 (BLUE DEVIL z nasadką pianową) /lub równoważne - 2 sztuki,
- prądownica pianowa PP4 typ S-4 z zaworem - 2 sztuki,
- prądownica pianowa PP8 typ S-8 z zaworem - 1 sztuka,
- wytwornica pianowa WP4/75 z zaworem - 2 sztuki,
- działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne - 1 sztuka,
- stojak hydrantowy DN80 2x75 - 1 sztuka,
- klucz do hydrantów podziemnych - 1 sztuka,
- klucz do hydrantów nadziemnych uniwersalny DIN3223 - 1 sztuka,
- klucz do łączników - 4 sztuki,
- klucze do pokrywy studzienek - 1 sztuka,
- pływak z zaczaśnikiem - 1 sztuka,
- linka do linii ssawnych - 1 sztuka,
- mostek przejazdowy gumowy 110/75 - 2 sztuki,
- siodełko wężowe 75 - 2 sztuki,
- linka strażacka ratownicza - 2 sztuki,
- piła tarczowa do betonu i stali STIHL TS 420 /lub równoważne - 1 komplet,
- topór ciężki - 1 sztuka,
- bosak ciężki dielektryczny - 1 sztuka,
- bosak lekki składany ze sztylem aluminiowym - 1 sztuka,
- bosak podręczny - 1 sztuka,
- łom wielofunkcyjny - 1 sztuka,
- nożyce do prętów minimum Φ10 mm - 1 sztuka,
- młot 5 kg FISKARS dwuręczny /lub równoważne - 1 sztuka,
- siekiera 2 kg FISKARS X25 /lub równoważne - 1 sztuka,
- szpadel FISKARS ostry /lub równoważne - 2 sztuki,
- łopata FISKARS SOLID /lub równoważne - 1 sztuka,
- szufla FISKARS SOLID /lub równoważne - 1 sztuka,
- widły proste FISKARS /lub równoważne - 1 sztuka,
- szczotka szeroka ulicówka 40 cm z trzonkiem - 1 sztuka,
- koc gaśniczy - 1 sztuka,
- przedłużacz 230V 20 metrów ze zwijadłem - 1 sztuka,
- hol sztywny dla samochodów ciężarowych - 1 sztuka,
- średni sprzęt ratownictwa technicznego (pompa ze zwijadłami V70W+SAH20, rozpieracz ramieniowy SP-53BS, nożyce RSU-200-1-7 Plus) /lub równoważne - 1 komplet,
- kamera termowizyjna DRAEGER UCF 9000 z walizką /lub równoważne - 1 sztuka,
- namiot pneumatyczny 39 m² - 1 sztuka,
- zbiornik wodny 20 m³ z matą i nalewakami (szybkoroztawialny) - 1 sztuka,
- zestaw podpór PT-1200z + akcesoria /lub równoważne - 4 sztuki,
- zestaw do stabilizacji pojazdów SW-350 /lub równoważne - 3 sztuki,
- wyważarka do drzwi (siła rozpierania: 114,5 kN, skok tłoka: 120 mm, waga zestawu 16 kg - 1 sztuka,
- poduszki pneumatyczne wysokiego ciśnienia (6T 14T 25T z reduktorem200/300, sterownikiem podwójna butla stalowa i 2 węże minimum 5 metrów) - 1 sztuka,
- lanca gaśnicza 920 mm - 1 sztuka,
- kurtyna dymowa RSS F80-140 - 2 sztuki,
- czujnik wielogazowy Ventis MX4 /lub równoważne - 1 sztuka,
- mirnik promieniowania radiacyjnego - 1 sztuka,
- pilarka ratownicza STIHL MS 461 R /lub równoważne - 1 sztuka,
- detektor prądu przemiennego HOT STICK /lub równoważne - 1 sztuka,
- pompa beczkowa - 1 sztuka.

Poniżej zdjęcie pojazdu oferowanego przez firmę "WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z Bielska-Białej, który spełnia wymagania przetargowe. Jest to przykładowe zdjęcie - pojazd, który trafi do OSP Bukowiec, nie musi wyglądać identycznie, ponieważ zostanie on dostosowany do indywidualnych wymagań, jakie postawione były w przetargu:
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; www.wiss.com.pl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]