rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 14.09.2017 godz. 20:59:53

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - Bukowiec za ponad 2 mln zł jeszcze w tym rokuWracamy do tematu przetargu ogłoszonego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Bukowiec na odc. Porażyn Dworzec - Bukowiec w km 46+242 - 49+120".

Jak już informowaliśmy, dokonano otwarcia ofert przetargowych na to zadanie i jednocześnie poinformowano, że na inwestycję zamierza się przeznaczyć kwotę 1.700.000,00 zł brutto. W wyznaczonym czasie wpłynęły oferty dwóch firm z następującymi kwotami za wykonanie powyższego zadania:
1. EUROVIA POLSKA S.A, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce - 2.053.122,68 zł brutto,
2. Konsorcjum firm: Lider: Infrakom Kościan sp. z o.o. sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, Partner: Infrakom sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan - 2.123.852,07 zł brutto (początkowo poinformowano błędnie, że oferta tej firmy wynosi 2.109.692,31 zł brutto).

Kwoty obu ofert były wyższe, od kwoty przeznaczonej na tę inwestycję, jednak mamy bardzo dobrą informację. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i zdecydowano się zwiększyć kwotę na to zadanie.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy EUROVIA POLSKA S.A, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Tak więc koszt remontu odcinka drogi przebiegającej przez gminę Nowy Tomyśl i Opalenica wyniesie 2.053.122,68 zł brutto, a przypomnijmy, że jego długość wynosi prawie 2,9 km.

Droga wojewódzka nr 307 należy do układu dróg wojewódzkich podlegających zarządzaniu przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i stanowi ona uzupełnienie podstawowego układu dróg krajowych. Remontowany odcinek przebiega poza obszarem zabudowanym i posiada przekrój drogowy o szerokości ~6,10 metra oraz obustronne pobocze gruntowe o średniej szerokości 1,75 metra. Odwodnienie pasa drogowego objętego remontem realizowane jest powierzchniowo. Stan techniczny warstwy ścieralnej na przedmiotowym odcinku jest zły i posiada: uszkodzenia oraz deformacje, odkształcenia podłużne, ubytki ziaren i bitumu.

Nadrzędnym celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni. Uwzględniając potrzeby komunikacyjne województwa wielkopolskiego oraz konieczność zapewnienia "należytego" połączenia regionalnego pomiędzy miastami (Nowy Tomyśl, Opalenica, Buk, Poznań) - remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku podniesie komfort poruszania się po istniejącej drodze.

Na jezdni zasadniczej projektuje się nową warstwę ścieralną o grubości 4 cm z SMA oraz warstwę wiążącą o grubości 4 cm. Układanie warstw będzie poprzedzone przygotowaniem istniejącej jezdni poprzez:
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego,
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie profilujące z betonu asfaltowego.

Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%, w obrębie łuków poziomych przekrój jednostronny o zmiennym pochyleniu wg stanu istniejącego. Nowy krawężnik projektuje się jako betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie betonowej 30x32 cm z oporem z betonu - wewnętrzne łuków poziomych. W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi przewidziano profilowanie istniejących poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 15 cm. Ponadto projekt zakłada obustronne umocnienie poboczy gruntowych na szerokości 0,75 metra destruktem bitumicznym o grubości 15 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i miałowaniem grysem.

Termin zakończenia robót to maksymalnie 13 listopada 2017 roku, natomiast termin ostatecznego odbioru to maksymalnie 1 grudnia 2017 roku.

Poniżej na mapce zaznaczyliśmy kolorem niebieskim odcinek drogi, który zostanie wyremontowany:

Tekst: PNT.INFO.PL
Mapka: GoogleMaps
Źródło: WZDW w Poznaniu; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]