rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 01.08.2017 godz. 00:29:21

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - BukowiecWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Bukowiec na odc. Porażyn Dworzec - Bukowiec w km 46+242 - 49+120". Długość wyremontowanej drogi przebiegającej przez gminę Nowy Tomyśl i Opalenica wyniesie więc prawie 2,9 km.

Droga wojewódzka nr 307 należy do układu dróg wojewódzkich podlegających zarządzaniu przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i stanowi ona uzupełnienie podstawowego układu dróg krajowych. Remontowany odcinek przebiega poza obszarem zabudowanym i posiada przekrój drogowy o szerokości ~6,10 metra oraz obustronne pobocze gruntowe o średniej szerokości 1,75 metra. Odwodnienie pasa drogowego objętego remontem realizowane jest powierzchniowo. Stan techniczny warstwy ścieralnej na przedmiotowym odcinku jest zły i posiada: uszkodzenia oraz deformacje, odkształcenia podłużne, ubytki ziaren i bitumu.

Nadrzędnym celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni. Uwzględniając potrzeby komunikacyjne województwa wielkopolskiego oraz konieczność zapewnienia "należytego" połączenia regionalnego pomiędzy miastami (Nowy Tomyśl, Opalenica, Buk, Poznań) - remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku podniesie komfort poruszania się po istniejącej drodze.

Na jezdni zasadniczej projektuje się nową warstwę ścieralną o grubości 4 cm z SMA oraz warstwę wiążącą o grubości 4 cm. Układanie warstw będzie poprzedzone przygotowaniem istniejącej jezdni poprzez:
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego,
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie profilujące z betonu asfaltowego.

Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%, w obrębie łuków poziomych przekrój jednostronny o zmiennym pochyleniu wg stanu istniejącego. Nowy krawężnik projektuje się jako betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie betonowej 30x32 cm z oporem z betonu - wewnętrzne łuków poziomych. W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi przewidziano profilowanie istniejących poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 15 cm. Ponadto projekt zakłada obustronne umocnienie poboczy gruntowych na szerokości 0,75 metra destruktem bitumicznym o grubości 15 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i miałowaniem grysem.

Termin zakończenia robót to maksymalnie 13 listopada 2017 roku, natomiast termin ostatecznego odbioru to maksymalnie 1 grudnia 2017 roku.

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 29 sierpnia 2017 roku. O przebiegu postępowania przetargowego będziemy na bieżąco informować na naszym portalu.

Poniżej na mapce zaznaczyliśmy kolorem niebieskim odcinek drogi, który zostanie wyremontowany:

Tekst: PNT.INFO.PL
Mapka: GoogleMaps
Źródło: WZDW w Poznaniu; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]