rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 01.08.2017 godz. 00:29:21

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - BukowiecWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Bukowiec na odc. Porażyn Dworzec - Bukowiec w km 46+242 - 49+120". Długość wyremontowanej drogi przebiegającej przez gminę Nowy Tomyśl i Opalenica wyniesie więc prawie 2,9 km.

Droga wojewódzka nr 307 należy do układu dróg wojewódzkich podlegających zarządzaniu przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i stanowi ona uzupełnienie podstawowego układu dróg krajowych. Remontowany odcinek przebiega poza obszarem zabudowanym i posiada przekrój drogowy o szerokości ~6,10 metra oraz obustronne pobocze gruntowe o średniej szerokości 1,75 metra. Odwodnienie pasa drogowego objętego remontem realizowane jest powierzchniowo. Stan techniczny warstwy ścieralnej na przedmiotowym odcinku jest zły i posiada: uszkodzenia oraz deformacje, odkształcenia podłużne, ubytki ziaren i bitumu.

Nadrzędnym celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni. Uwzględniając potrzeby komunikacyjne województwa wielkopolskiego oraz konieczność zapewnienia "należytego" połączenia regionalnego pomiędzy miastami (Nowy Tomyśl, Opalenica, Buk, Poznań) - remont nawierzchni na przedmiotowym odcinku podniesie komfort poruszania się po istniejącej drodze.

Na jezdni zasadniczej projektuje się nową warstwę ścieralną o grubości 4 cm z SMA oraz warstwę wiążącą o grubości 4 cm. Układanie warstw będzie poprzedzone przygotowaniem istniejącej jezdni poprzez:
- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem mleka wapiennego,
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wyrównanie profilujące z betonu asfaltowego.

Przekrój poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%, w obrębie łuków poziomych przekrój jednostronny o zmiennym pochyleniu wg stanu istniejącego. Nowy krawężnik projektuje się jako betonowy wtopiony 12x25 cm na ławie betonowej 30x32 cm z oporem z betonu - wewnętrzne łuków poziomych. W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni drogi przewidziano profilowanie istniejących poboczy gruntowych poprzez ścięcie i uzupełnienie w miejscu do 15 cm. Ponadto projekt zakłada obustronne umocnienie poboczy gruntowych na szerokości 0,75 metra destruktem bitumicznym o grubości 15 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i miałowaniem grysem.

Termin zakończenia robót to maksymalnie 13 listopada 2017 roku, natomiast termin ostatecznego odbioru to maksymalnie 1 grudnia 2017 roku.

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 29 sierpnia 2017 roku. O przebiegu postępowania przetargowego będziemy na bieżąco informować na naszym portalu.

Poniżej na mapce zaznaczyliśmy kolorem niebieskim odcinek drogi, który zostanie wyremontowany:

Tekst: PNT.INFO.PL
Mapka: GoogleMaps
Źródło: WZDW w Poznaniu; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Zderzenie na Autostradzie A2 zakończone dachowaniem samochodu osobowego

Zderzenie na Autostradzie A2 zakończone dachowaniem samochodu osobowego

PROGRAM XVIII Lwóweckiego Święta Chleba

PROGRAM XVIII Lwóweckiego Święta Chleba

PROGRAM Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Dożynek Gminnych 2017

PROGRAM Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Dożynek Gminnych 2017

Nowy Tomyśl - 9-latek wjechał rowerem na przejściu dla pieszych wprost pod samochód osobowy

Nowy Tomyśl - 9-latek wjechał rowerem na przejściu dla pieszych wprost pod samochód osobowy

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu w sprawie zalań pomieszczeń

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu w sprawie zalań pomieszczeń