rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 31.07.2017 godz. 22:52:00

Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie - ogłoszono przetarg na projekt i realizację inwestycjiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg ne realizację budowy odcinka ulicy Sątopskiej w Glinnie. Inwestycja ta już od wielu lat jest wyczekiwana przez mieszkańców tej ulicy oraz innych, do których prowadzi ta droga. Inwestycja zgodnie z zapowiedziami ma zostać wykonana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 860 metrów i rozpoczynający się od skrzyżowania z odcinkiem drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. Szerokości drogi wynosić będzie 6 metrów. Wybudowany zostanie też ciąg pieszo - rowerowy o szerokości minimum 2,5 metra, który będzie zlokalizowany po prawej stronie jezdni jadąc od drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. W ramach zadania przebudowane zostanie też oświetlenie - nastąpi m.in. wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na wykonane w technologii LED.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj" na którą składają się następujące prace podzielone na II etapy:
a) Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizacje inwestycji,
- przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w umowie,
b) Etap II:
- budowa nowego odcinka drogi gminnej,
- przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (powiatowa i gminna),
- budowa ciągu pieszo - rowerowego,
- przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi gminnej (rowy) oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej),
- budowa odcinka sieci gazowej o długości około 300 metrów,
- rozbiórka istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, przebudowa, budowa i zabezpieczenie istniejących sieci obcych,
- przebudowa przepustów,
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego,
- budowa urządzeń ochrony środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi (separator kanalizacji deszczowej),
- wycinka kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym w tym np. konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych).

Droga ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej z fazą koloru szarego, ciąg pieszo - rowerowy ma być wykonany z kostki betonowej bez fazy koloru szarego, zjazdy w ciągu pieszo - rowerowym z kostki betonowej bez fazy koloru grafitowego, pozostałe zjazdy z kostki betonowej z fazą koloru grafitowego.

Rozwiązania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a więc i wskazane w tym artykule mogą ulec zmianie i modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Wymagany termin realizacji całości inwestycji to maksymalnie 22 grudnia 2017 roku.
Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 16 sierpnia 2017 roku. O przebiegu postępowania przetargowego będziemy informować na naszym portalu na bieżąco.

Poniżej na mapce zaznaczyliśmy kolorem niebieskim orientacyjny odcinek drogi, która ma zostać wybudowana:

Tekst: PNT.INFO.PL
Mapka: GoogleMaps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Zderzenie na Autostradzie A2 zakończone dachowaniem samochodu osobowego

Zderzenie na Autostradzie A2 zakończone dachowaniem samochodu osobowego

PROGRAM XVIII Lwóweckiego Święta Chleba

PROGRAM XVIII Lwóweckiego Święta Chleba

PROGRAM Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Dożynek Gminnych 2017

PROGRAM Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Dożynek Gminnych 2017

Nowy Tomyśl - 9-latek wjechał rowerem na przejściu dla pieszych wprost pod samochód osobowy

Nowy Tomyśl - 9-latek wjechał rowerem na przejściu dla pieszych wprost pod samochód osobowy

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu w sprawie zalań pomieszczeń

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu w sprawie zalań pomieszczeń