rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 31.07.2017 godz. 22:52:00

Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie - ogłoszono przetarg na projekt i realizację inwestycjiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg ne realizację budowy odcinka ulicy Sątopskiej w Glinnie. Inwestycja ta już od wielu lat jest wyczekiwana przez mieszkańców tej ulicy oraz innych, do których prowadzi ta droga. Inwestycja zgodnie z zapowiedziami ma zostać wykonana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 860 metrów i rozpoczynający się od skrzyżowania z odcinkiem drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. Szerokości drogi wynosić będzie 6 metrów. Wybudowany zostanie też ciąg pieszo - rowerowy o szerokości minimum 2,5 metra, który będzie zlokalizowany po prawej stronie jezdni jadąc od drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. W ramach zadania przebudowane zostanie też oświetlenie - nastąpi m.in. wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na wykonane w technologii LED.

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj" na którą składają się następujące prace podzielone na II etapy:
a) Etap I:
- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii umożliwiających realizacje inwestycji,
- przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej na zasadach określonych w umowie,
b) Etap II:
- budowa nowego odcinka drogi gminnej,
- przebudowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (powiatowa i gminna),
- budowa ciągu pieszo - rowerowego,
- przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi gminnej (rowy) oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej),
- budowa odcinka sieci gazowej o długości około 300 metrów,
- rozbiórka istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą, przebudowa, budowa i zabezpieczenie istniejących sieci obcych,
- przebudowa przepustów,
- przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego,
- budowa urządzeń ochrony środowiska, zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi (separator kanalizacji deszczowej),
- wycinka kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym w tym np. konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych).

Droga ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej z fazą koloru szarego, ciąg pieszo - rowerowy ma być wykonany z kostki betonowej bez fazy koloru szarego, zjazdy w ciągu pieszo - rowerowym z kostki betonowej bez fazy koloru grafitowego, pozostałe zjazdy z kostki betonowej z fazą koloru grafitowego.

Rozwiązania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a więc i wskazane w tym artykule mogą ulec zmianie i modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego.

Wymagany termin realizacji całości inwestycji to maksymalnie 22 grudnia 2017 roku.
Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 16 sierpnia 2017 roku. O przebiegu postępowania przetargowego będziemy informować na naszym portalu na bieżąco.

Poniżej na mapce zaznaczyliśmy kolorem niebieskim orientacyjny odcinek drogi, która ma zostać wybudowana:

Tekst: PNT.INFO.PL
Mapka: GoogleMaps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]