rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 28.07.2017 godz. 13:42:06

Trwa budowa parkingu przy ulicy Bohaterów w Nowym TomyśluUrząd Miejski w Nowym Tomyślu przeprowadził postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu". Zakres zamówienia obejmuje budowę parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu, na którą składają się następujące prace: przygotowanie terenu, utwardzenie terenu, przyłącze kanalizacji deszczowej z wypustem deszczowym, pergola, znaki drogowe i malowanie pasów.

Na powyższe postępowanie przetargowe wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oferta jednej firmy na zrealizowanie tego zadania. Urząd w dniu otwarcia ofert poinformował, że zamierza na realizację zadania przeznaczyć kwotę 109.019,05 zł. Jedyna oferta jaka wpłynęła spełniła wszystkie wymagania, a proponowana kwota wynosiła 100.818,27 zł. Była to oferta firmy Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna. To właśnie ta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i to ta firma, w dniu 24 lipca 2017 roku, rozpoczęła pracę związane z budową parkingu.

Inwestycja obejmuje:
- budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z powierzchnią manewrową i dojazdową - 6 stanowisk parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i zatoka parkingowa z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- utwardzenie nawierzchni przyległych do miejsc parkingowych wzdłuż drogi wewnętrznej kratką trawnikową z tworzywa sztucznego z wykonaniem trawników,
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustem deszczowym,
- dostosowanie rzędnych włazów istniejących studni kanalizacji sanitarnej do rzędnych projektowanych nawierzchni,
- montaż opraw solarnych oświetlenia placu,
- budowę pergoli z nasadzeniem roślinności pnącej (kwiatowej).

Projektowana jest budowa 3 zjazdów indywidualnych w miejscach obecnie funkcjonujących zjazdów do posesji, które są o nawierzchni gruntowej. Projektowany jest też plac z częścią komunikacyjną umożliwiający dojazd do oficyny budynku mieszkalnego i istniejącego garażu. Na uzupełnieniach nawierzchni zaprojektowano trawniki wykonane na kratce trawnikowej z tworzywa sztucznego, co umożliwia najeżdżanie na nią i wykorzystywanie do doraźnego postoju samochodów bez uszkadzania trawnika. Stanowiska postojowe dla samochodów projektowane są w odległości co najmniej 10 metrów od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które zaprojektowano w odległości powyżej 5 metrów od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Nawierzchnia zjazdów indywidualnych, stanowisk parkingowych i placów projektowana jest z kostki betonowej. W części komunikacyjnej, na działce nr 508/4 zaprojektowano pasy nawierzchni ażurowej z betonowych płyt ażurowych. Nawierzchnia ażurowa projektowana jest w celu odprowadzenia części wody opadowej bezpośrednio do gruntu, bez wprowadzania jej do kanalizacji. W tych miejscach, w warstwach podbudowy należy wykonać warstwy przepuszczalne z naturalnego kruszywa mineralnego - żwiru. Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano do projektowanego i istniejących wpustów deszczowych oraz częściowo do gruntu z wykorzystaniem nawierzchni ażurowych.

Dla odróżnienia nawierzchnie zjazdów projektowane są z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Podobnie nawierzchnię komunikacji na dz. 508/4 należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Miejsca parkingowe są projektowane z kostki betonowej w kolorze szarym, z pasami kostki czerwonej oddzielającej miejsca parkingowe. Pomiędzy parkingiem, a istniejącym chodnikiem przy ul. Bohaterów, zaprojektowano pergolę w formie pasa częściowego ogrodzenia panelowego z oprawami oświetlenia solarnego umieszczonymi na słupach tej pergoli.
Zdjęcia z 24 lipca 2017 roku:
Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcia: UMiG Nowy Tomyśl
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]