rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 10.10.2017 godz. 20:40:00

Nowe budynki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu - koszt budowy może wynieść ponad 13 mln złKomenda Wojewódzka Policji w Poznaniu przeprowadziła postępowanie przetargowe na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących: modernizacji budynków oraz budowy krytej strzelnicy w Komendzie Miejskiej Policji w Lesznie a także budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu".

O powstaniu całkiem nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu pisaliśmy już w grudniu 2016 roku na naszym portalu. Aktualnie trwają prace projektowe po to, by roboty budowlane mogły ruszyć już w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu jako najkorzystniejszą na wykonanie dokumentacji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu wybrała ofertę firmy: Krzysztof Janus ARCHIMEDIA - Pracownia Architektoniczna - Architekci & Inżynierowie, ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań. Kwota zaproponowana przez tę firmę, a więc jednocześnie jest to koszt powstania kompletnej dokumentacji projektowej wynosi 232.470,00 zł brutto. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć maksymalnie 284.000,00 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Oferenta wielobranżowej dokumentacji projektowej na roboty budowlane w ramach budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Tysiąclecia w Nowym Tomyślu wraz z przebudową istniejącego budynku garażowego, budową budynku strzelnicy ćwiczebnej wraz z zapleczem, budową budynku zaplecza technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Tysiąclecia z wjazdem od ul. Tysiąclecia w Nowym Tomyślu, na działkach o nr ewidencyjnym 924 - pow. 953 m² i 926/2 - pow. 6087 m². Na przedmiotowych działkach znajdują się budynki wykorzystywane obecnie przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Tomyślu. W części istniejące budynki przewidziane są do rozbiórki i przebudowy.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac:
- całkowita powierzchnia terenu: 7040,00 m²
- całkowita powierzchnia terenu opracowania: 4770,00 m²
- szacowana powierzchnia zabudowy projektowanej: ok. 1400,00 m²
- powierzchnia zabudowy istniejącej: 840,87 m²
- szacowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych: ok. 1950,00 m²
- szacowana powierzchnia terenu biologicznie czynnego: ok. 1170,00 m²
- ilość miejsc postojowych na placu manewrowym: ok. 30 (w tym budynek garażowy - 10 oraz wiata - 7)
- miejsce na przenośny kojec dla psa służbowego - 1

W skład projektowanego zespołu wchodzą:
- budynek administracyjny o powierzchni zabudowy ok. 900 m² i powierzchni użytkowej ok. 2550 m²,
- przebudowywany budynek garażowy o powierzchni zabudowy ok. 240 m² i powierzchni użytkowej ok. 220 m²,
- projektowana wiata o powierzchni zabudowy ok. 130 m² i powierzchni użytkowej ok. 130 m²,
- budynek strzelnicy ćwiczebnej o powierzchni zabudowy ok. 310 m² i powierzchni użytkowej ok. 260 m².
- budynek zaplecza technicznego o powierzchni zabudowy ok. 125 m² i powierzchni użytkowej ok. 120 m².

Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe:
Główny budynek administracyjny zgodnie z wytycznymi Inwestora powinien posiadać 4 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony, z czego 3 kondygnacje przeznaczone będą na biura i pomieszczenia służbowe, a 4 kondygnacja częściowo na biura, a częściowo będzie kondygnacją techniczną. Wymiary zewnętrzne budynku to szerokość ok. 12,5 metra, długość ok. 63 metrów. Układ budynku dwutraktowy, pomieszczenia stałej pracy doświetlone światłem naturalnym. Na parterze budynku planuje się zlokalizowanie wejścia głównego dla interesantów oraz osobnych wejść do strefy PDOZ, a także dla pracowników. Komunikacja wewnątrz budynku odbywać się ma za pomocą korytarzy o minimalnej szerokości 2,1 metra. Komunikacja pozioma zapewniona będzie przez wydzielone oddymiane dwie klatki schodowe oraz 1 dźwig osobowo-towarowy. Budynek powinien posiadać wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Alternatywnie wentylację grawitacyjną i klimatyzowane pomieszczenia dyżurnych, serwerowni, strefy roboczej laboratorium kryminalistycznego i kierownictwa jednostki. Zakłada się wysokość pomieszczeń w świetle od poziomu wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego 3 metry. Należy zapewnić odpowiednie wymiary przejazdu, tak aby na teren jednostki mogły wjechać samochody m.in. straży pożarnej.

Budynek policyjnej strzelnicy ćwiczebnej:
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, przeznaczony na pomieszczenia strzelnicy. Strzelnica ćwiczebna na 4 stanowiska strzeleckie o długości maksymalnej toru 25 metrów wraz z pomieszczeniami zaplecza. Wymiary zewnętrzne budynku to szerokość ok. 8 metrów, długość ok. 38 metrów. Do budynku planuje się jedno wejście dla użytkowników i jedno wyjście awaryjne z pomieszczenia obsługi medycznej. Budynek powinien być wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej oraz inne niezbędne instalacje określone w projekcie technologicznym strzelnicy. Wysokość pomieszczeń pomocniczych w świetle od poziomu wykończonej posadzki do sufitu podwieszanego nie może być mniejsza niż 3 metry. Wysokość hali strzelań wg. projektu technologicznego (min. 3,30 metra).

Budynek garażowy:
Planuje się przebudowę istniejącego budynku garażowego o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonego, na 10 miejsc garażowych oraz wiatę dla pojazdów typu "bus". Wymiary zewnętrzne budynku garażowego to szerokość ok. 7 metrów, długość ok. 34 metrów. Wymiary zewnętrzne wiaty to szerokość ok. 6 metrów, długość ok. 24 metrów. Pod wiatą planuje się miejsca postojowe dla samochodów typu "bus" bezpośrednio przylegające do dłuższego boku budynku garażowego.

Budynek zaplecza technicznego:
Planuje się budowę jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, budynku zaplecza technicznego o lekkiej konstrukcji mieszczącego agregat prądotwórczy oraz magazyn depozytów. Planowany budynek zaplecza technicznego powinien wypełnić przestrzeń pomiędzy budynkiem administracyjnym oraz budynkiem strzelnicy ćwiczebnej.

W budynku administracyjnym przewiduje się zatrudnienie 142 osób. Wśród osób zatrudnionych są funkcjonariusze Policji oraz osoby cywilne.

Teren planowanej inwestycji jak już wspominaliśmy położony jest w Nowym Tomyślu między ulicami Piłsudskiego oraz Tysiąclecia. Wjazd na teren należy wykonać zjazdem na drogę publiczną od ul. Tysiąclecia. Na terenie należy przewidzieć odpowiednią ilość miejsc postojowych (w tym 8 miejsc postojowych dla interesantów + 1 miejsce dla pojazdów osób niepełnosprawnych). Drogi stanowiące komunikację wewnętrzną, dojścia do budynków oraz miejsca postojowe należy wykonać jako utwardzone. Całość terenu należy ogrodzić. Na terenie należy zlokalizować zadaszone miejsce gromadzenia odpadów stałych oraz zapewnić odpowiednią ilość koszy na śmieci, ławek oraz stojak na rowery. Należy zapewnić oświetlenie całego terenu zewnętrznego. Na części biologicznie czynnej terenu należy przewidzieć zieleń niską. Oświetlenie terenu zewnętrznego zaprojektować oprawami oświetleniowymi zewnętrznymi montowanymi na projektowanych słupach oświetleniowych ze źródłem światła LED-owym.

Powyższe informacje szczegółowe wynikają z opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego i są to wytyczne Inwestora, a więc Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, jednak to nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celów i zasad rozwiązań projektowych i technologicznych, wraz z rekomendacjami Inwestora co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach sporządzania dokumentacji projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w Programie jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w początkowym okresie prac projektowych.

Termin zrealizowania pełnej dokumentacji projektowej to maksymalnie 30 listopada 2017 roku.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu szacuje, że koszt budowy nowego obiektu wyniesie ponad 13 mln zł (bez podatku VAT). Inwestycja będzie realizowana prawdopodobnie przez trzy lata, jednak do tematu wrócimy na naszym portalu, jak ogłoszony zostanie przetarg na zrealizowanie prac budowlanych i jak poznamy Wykonawcę oraz dokładny koszt budowy. Wtedy też poznamy wymagany maksymalny termin realizacji prac.

Plan zagospodarowania terenu wg Programu Funkcjonalno - Użytkowego:UWAGA! Podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Tomyślu stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1019 na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na cele publiczne. Ta działka na powyższym planie nie została objęta opracowaniem, jednak ma ona być wykorzystana jako parking przed siedzibą nowego budynku, więc parking ten przy tworzeniu projektu będzie większy niż na przedstawionym powyżej planie (działka o numerze ewidencyjnym 1019 znajduje się na planie w lewym dolnym rogu).

Wizualizacje nowych budynków:Tekst: PNT.INFO.PL
Wizualizacje: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Źródło: KWP w Poznaniu; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Nowy Tomyśl - kolejne kroki w sprawie budowy wiaduktu - Gmina Nowy Tomyśl zleci wykonanie dokumentacji projektowej

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

Popękane tarcze hamulcowe w naczepie - WITD zatrzymał dowód rejestracyjny

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

49-letni mężczyzna spadł z dachu na betonowy strop - doznał najprawdopodobniej urazu kręgosłupa

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Zderzenie dwóch samochodów na drodze gruntowej - 24-letni kierowca samochodu miał ponad 2,9 promila

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Borui Kościelnej coraz bliżej - Gmina Nowy Tomyśl opracowuje dokumentację projektową

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]

Trwa budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy za ponad 4,5 mln zł [AKTUALIZACJA - NOWE ZDJĘCIA]