rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 13.05.2017 godz. 02:41:00

Powstanie droga przejazdowa od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu wraz z miejscami parkingowymiPod koniec kwietnia 2017 roku Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na oczekiwane już od kilku lat zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych drogi na os. Północ w Nowym Tomyślu łączącej ulicę Wiatrakową z Gimnazjum. Projektowana droga położona jest na obszarze zabudowy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zakładu "Polform". Przedmiotowa droga zaliczana jest do ulic obsługowego i dojazdowego układu komunikacyjnego miasta Nowy Tomyśl. Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia z płyt żelbetowych oraz chodnik z płytek betonowych. Ulica Wiatrakowa posiada nawierzchnię częściowo bitumiczną, a częściowo gruntową. Ulica przy gimnazjum posiada nawierzchnię bitumiczną.

W ramach zadania powstanie dwukierunkowa, ograniczona z obu stron krawężnikami, droga utwardzona o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Długość nowej drogi wyniesie 190 metrów, a jej szerokość będzie wynosiła 6 metrów.

Od strony firmy "Polform" powstanie ciąg pieszo-rowerowy na całej długości nowej drogi. Będzie on miał szerokość 2,5 metra i będzie wykonany z betonowej kostki brukowej w dwóch kolorach: kolor szary (pas dla ruchu pieszych) od strony gruntów prywatnych oraz kolor czerwony (pas dla ruchu rowerów) przylegający do jezdni. Inwestycja przewiduje też budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych prostopadle do jezdni w ilości minimum 30 miejsc. Przebudowane zostaną też wjazdy do istniejących parkingów w sposób nie powodujący umniejszenia istniejącego stanu ilościowego miejsc postojowych. Nawierzchnia nowych miejsc parkingowych zostanie także wykonana z betonowej kostki brukowej. W obrębie przebudowywanego pasa drogowego zaprojektowana i wykonana zostanie też zieleń po obu stronach drogi. W ramach tej inwestycji powstanie też nowa sieć kanalizacji deszczowej na tym odcinku oraz zaprojektowane i wykonane zostanie oświetlenie drogowe (8 lamp) na całej długości nowej drogi ze szczególnym uwzględnieniem doświetlenia skrzyżowań i przejść dla pieszych.

W związku z faktem, iż Gmina Nowy Tomyśl nie jest właścicielem wszystkich terenów w granicach planowanej inwestycji, jej realizacja nastąpi w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2015r., poz. 1595).

Termin realizacji inwestycji to maksymalnie 30 listopada 2017 roku.

W środę, 10 maja 2017 roku, dokonano otwarcia ofert przetargowych na to zadanie. W wymaganym terminie wpłynęły trzy oferty. Bezpośrednio przed ich otwarciem poinformowano, że Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na realizację zdania kwotę 994.700,00 zł brutto.

Oto zestawienie ofert, jakie wpłynęły na to postępowanie:


Wszystkie oferty mają najwyższy okres gwarancji i rękojmi, ponieważ wymóg minimalny to okres 4 lat. Wszystkie oferty są też zgodne co do terminu realizacji inwestycji oraz terminu płatności. Jednak zaproponowane kwoty, jak to często bywa, są zróżnicowane. Dwie oferty mieszczą się w kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na tę inwestycję, a więc po dokonanym przeglądzie wszystkich dokumentów, nastąpi rozstrzygnięcie przetargu. O wynikach poinformujemy na naszym portalu.


Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcie: Google Maps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Nietrzeźwy 16-latek spowodował kolizję samochodem osobowym

Nietrzeźwy 16-latek spowodował kolizję samochodem osobowym

Trzy osoby zatrzymane w tym dwójka mieszkańców Nowego Tomyśla za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Trzy osoby zatrzymane w tym dwójka mieszkańców Nowego Tomyśla za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - Bukowiec za ponad 2 mln zł jeszcze w tym roku

Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - Bukowiec za ponad 2 mln zł jeszcze w tym roku

Dobrze Rockująca Sobota w Opalenicy

Dobrze Rockująca Sobota w Opalenicy

Pożar na terenie firmy Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu - ewakuowano około 500 pracowników

Pożar na terenie firmy Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu - ewakuowano około 500 pracowników

Nowy Tomyśl - kościół NMP Nieustającej Pomocy operacyjnie rozpoznany przez strażaków

Nowy Tomyśl - kościół NMP Nieustającej Pomocy operacyjnie rozpoznany przez strażaków