rsslogo
Informacje - Ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl
InformacjeW dniu 24 lipca br. ruszyła trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl. W 2018 roku realizowany będzie już po raz trzeci Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl. Cała procedura wyboru zadań przeprowadzona zostanie jednak już w bieżącym roku, aby od 1 stycznia można było przystąpić do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców naszej gminy. Wnioski z projektami zadań można składać do 31 sierpnia 2017 r. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców gminy. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Gmina Nowy Tomyśl otrzymała ponad 115 tys. zł m.in. na remonty i pomoce dydaktyczne dla Gimnazjum
InformacjeGmina Nowy Tomyśl na wniosek Ministra Edukacji Narodowej otrzymała środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu przekształconego z dniem 1 września 2017 roku w Szkołę Podstawową nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu w wysokości 115.800,00 złotych z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów i doposażenie pomieszczeń do nauki.
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl

Informacje - Znane są zasady i szczegóły Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok
InformacjeW 2018 roku realizowany będzie już po raz trzeci Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl. Cała procedura wyboru zadań przeprowadzona zostanie jednak już w bieżącym roku, aby od 1 stycznia można było przystąpić do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców naszej gminy. Znane są już zasady trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Nowego Tomyśla. Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w dniu 26 czerwca 2017 roku podjęta została uchwała Nr XXXV/340/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Procedura Budżetu Obywatelskiego ruszy 24 lipca. Od tego dnia aż do 31 sierpnia 2017 roku mieszkańcy będą mogli składać wnioski z projektami zadań. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Znamy datę i gwiazdy tegorocznego XVIII Lwóweckiego Święta Chleba
InformacjeTegoroczne Lwóweckie Święto Chleba odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, a więc 26 i 27 sierpnia 2017 roku. Jak co roku organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Wiadomo, że w sobotę, 26 sierpnia, na scenie swe umiejętności wokalne zaprezentuje Sandra Rugała z zespołem. Rozbawiać ludzi będzie kabaret KaŁaMaSz, w którego skład wchodzą aktorzy znanego serialu Telewizji Polskiej "Ranczo" - Bogdan Kalus, Jacek Łapot, Sylwester Maciejewski i Dariusz Szweda. Wystąpi też Maciej Dziemiańczuk "Dziemian", a także Rock'n'Polo i Masters. Wieczorną imprezę poprowadzi DJ Tmax. Następnego dnia, a więc w niedzielę, 27 sierpnia, na scenie wystąpi... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Zostanie zagospodarowane otoczenie budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym
InformacjeDnia 30 czerwca 2017 r. burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz skarbnik gminy Ludomira Śpiączka podpisali umowę o udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym". Wartość projektu: 32.747,67 zł. Dotacja: 18.247,00 zł. W wyniku realizacji projektu zagospodarowany zostanie teren przy sali wiejskiej w Jastrzębsku Starym. Zaplanowane do wykonania zadania to... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Zmarł Ireneusz Skorupa - wieloletni samorządowiec, Sekretarz Gminy Miedzichowo
InformacjeW niedzielę, 2 lipca 2017 roku, zmarł Ireneusz Skorupa, wieloletni samorządowiec, który był Radnym Rady Powiatu Nowotomyskiego trzech kadencji (1998-2002, 2006-2010, 2010-2014). W latach 2006-2014 był Członkiem Zarządu Powiatu Nowotomyskiego. Ireneusz Skorupa był też wieloletnim Sekretarzem Gminy Miedzichowo - stanowisko to piastował aż do dnia swojej śmierci.

Rodzinie Zmarłego przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.
Informacje - Gmina Nowy Tomyśl otrzyma dofinansowanie w konkursie "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
InformacjeZłożony dnia 6 marca 2017 roku przez Gminę Nowy Tomyśl wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn. "Zagospodarowanie otoczenia budynku oraz poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym" w ramach VII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" został rozpatrzony pozytywnie. Konkurencja była bardzo duża. Do VII edycji konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" zgłoszono 303 projekty, ale jedynie 138 wniosków znalazło się na liście dofinansowanych. Wśród nich projekt z Gminy Nowy Tomyśl dotyczący zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Jastrzębsku Starym. CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIE
Informacje - Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży
InformacjeDwa tygodnie po posiedzeniu komisji problemowej i wyborze Mikołaja Wolanina na Marszałka XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, posłowie - Julia Opaska i Mikołaj Wolanin - uczniowie nowotomyskiego gimnazjum, pojechali drugi raz do Warszawy, by wziąć udział w tegorocznym posiedzeniu młodego sejmu. Po przyjeździe do Warszawy, 31 maja, uczestnicy sesji zwiedzili z przewodnikiem prawobrzeżną cześć Warszawy – Pragę i zobaczyli znajdujące się tam miejsca pamięci, po czym udali się do miejsc zakwaterowań. Posłowie z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego gościli w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Gmina Nowy Tomyśl otrzyma dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej w Chojnikach
InformacjeGmina Nowy Tomyśl informuje, że złożony dnia 8 maja 2017 roku w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", zakresu tematycznego I. "Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wniosek pn. "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki gmina Nowy Tomyśl" w wyniku rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania KOLD z siedzibą w Lwówku został wybrany do dofinansowania. Całkowity koszt operacji wynosi... CZYTAJ WIĘCEJ... / WIZUALIZACJE
Informacje - Dotacja dla Starostwa Powiatowego na rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego była niezgodna z prawem
InformacjeJak informuje Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, "Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu potwierdziło obawy i jednocześnie podzieliło argumenty Burmistrza Nowego Tomyśla dotyczące sprzeczności z prawem dwóch uchwał podjętych na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia br.
RIO uchyliło uchwałę Nr XXXII/294/2017 w sprawie udzielenia przez Gminę Nowy Tomyśl Powiatowi Nowotomyskiemu pomocy finansowej oraz stwierdziło niezgodność z prawem uchwały (Nr XXXII/292/2017), nowelizującej budżet w kształcie jaki nadała jej Rada Miejska wbrew pierwotnej treści przedstawionej na początku sesji przez Burmistrza." Przypomnijmy, że jak już informowaliśmy w środę, 26 kwietnia 2017 roku, Urząd Miejski w... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE – SAREX 17/I - możliwość włączenia syren alarmowych
InformacjeW dniach od 6 do 8 czerwca 2017 roku (termin zapasowy 9 czerwca br.) na terenie kraju zostanie przeprowadzone ćwiczenie pod kryptonimem RENEGADE – SAREX 17/I, którego celem jest przeciwdziałanie atakom z powietrza stwarzającym potencjale zagrożenie dla ludności cywilnej. Scenariusz ćwiczenia organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zakłada naruszenie przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Zostanie powiększona Strefa Płatnego Parkowania w Nowym Tomyślu
InformacjeZgodnie z Uchwałą Nr XXXI/290/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Nowy Tomyśl obecna Strefa powiększy się o część ul. Długiej (od ul. Śniadeckich), część ul. Tysiąclecia od ul. Norwida z przyległym parkingiem przy PKO (parking większy) oraz parking na tzw. Starym Zieleniaku przy ul. Mickiewicza. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Refundacja kosztów na wynagrodzenie, nagrody oraz składki skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
InformacjePowiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że dostępne są jeszcze środki na refundację kosztów na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Na czym polega refundacja? Starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować pracodawcy lub przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego
InformacjePowiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (III)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla 5 osób bezrobotnych spełniających kryteria osób NEET tzn. osoby młode w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkolą się i w okresie ostatnich czterech tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Sukces Urzędu Miejskego w Nowym Tomyślu w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych
InformacjeGmina Nowy Tomyśl informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 złożony przez Partnera Wiodącego Gminę Tarnowo Podgórne projekt partnerski pt.: "Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną" został wybrany do dofinansowania. Projekt będzie realizowany w partnerstwie 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego. Całkowita wartość projektu wynosi 11.158.974,66 zł. CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIE
Informacje - Zagospodarowano tereny zielone w okolicach Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
InformacjeNa terenie miasta Nowy Tomyśl wszelkie prace związane z utrzymaniem zieleni realizuje Park Miejski. W zakres tych prac wchodzą nasadzenia kwiatów sezonowych w pasach drogowych, rondach i skwerach. Przycinane są również drzewa i krzewy. W tegorocznym budżecie Gminy Nowy Tomyśl zabezpieczone zostały środki finansowe na zagospodarowanie terenów zielonych. Obejmują one zagospodarowanie działek gminnych w zakresie rewitalizacji zieleni. W roku 2015 została zawarta umowa z Panem Adamem Rybarczykiem na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych zlokalizowanych na działkach przyległych do parkingów Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIA
Informacje - Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży
InformacjeJulia Opaska i Mikołaj Wolanin - nowotomyscy gimnazjaliści są jednym ze zwycięskich zespołów, które wezmą udział, jako posłowie w tegorocznej XXIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, organizowanej przez Kancelarię Sejmu przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Tytuł tegorocznej sesji to Przestrzeń publiczna, jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Informacja o jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego Łomnica
InformacjeKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 15.05.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Łomnica zaopatrującego w wodę ludność w miejscowości: Łomnica. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Łomnica, stwierdzono nieznaczne odstępstwo od wymagań mikrobiologicznych wody ze względu na obecność pojedynczych bakterii niechorobotwórczych. CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacje - Zakończono modernizację nawierzchni na ulicy Młyńskiej w Opalenicy
InformacjeWe wtorek, 9 maja 2017 roku, burmistrz Tomasz Szulc dokonał odbioru prac na ulicy Młyńskiej w Opalenicy. Tym samym zrealizowana została inwestycja, która od długiego czasu była wyczekiwana przez mieszkańców. W roku 2016 zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. Po spotkaniu z mieszkańcami założono przebudowę tylko przepustu na tej drodze. Jednakże, po przeanalizowaniu możliwości finansowych, udało się znaleźć środki finansowe na realizację tego zadania od przepustu do ul. Klonowej - połówkowe utwardzenia nawierzchni. Ta koncepcja została przedstawiona mieszkańcom i spotkała się z ich aprobatą. CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIA
Informacje - Przebudowa kąpieliska miejskiego w Zbąszyniu
InformacjeTrwa przebudowa miejskiego kąpieliska w Zbąszyniu. Już położony został trawnik, na ukończeniu jest układanie chodników. Wkrótce ma stanąć pawilon gastronomiczny z zapleczem i ogródkiem. W trakcie realizacji zadania, postanowiono jeszcze dokupić kontener na przebieralnię oraz zamontować zewnętrzne prysznice. Obecna inwestycja na plaży, jest wręcz historyczną zmianą koncepcji użytkowania tego miejsca. Poprzednie założenie architektoniczne obowiązywało od czasów przedwojennych, kiedy to wybudowano stylowy drewniany obiekt, kryty trzcinową strzechą. Ponad 20 lat temu rozebrano resztki starej budowli. CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIA
Strona
1 z 55
NASTĘPNA
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoREJESTRACJA
Nie pamiętasz hasła?
Kalendarz wydarzeń
<< Lipiec 2017 >>
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
- wydarzenie
Pogoda
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek