rsslogo
Przetargi - Znamy Wykonawcę i koszt przebudowy ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Przypomnijmy, że w wymaganym terminie wpłynęły na to zadnie do Urzędu Miejskiego dwie oferty. Bezpośrednio przed ich otwarciem poinformowano, że na zrealizowanie zadania zamierza się przeznaczyć maksymalnie kwotę 1.423.940,00 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska, 64-310 Lwówek. Cena wybranej oferty, a więc koszt inwestycji wyniesie... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Powstanie droga przejazdowa od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu wraz z miejscami parkingowymi
PrzetargiPod koniec kwietnia 2017 roku Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na oczekiwane już od kilku lat zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj". Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych drogi na os. Północ w Nowym Tomyślu łączącej ulicę Wiatrakową z Gimnazjum. Projektowana droga położona jest na obszarze zabudowy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zakładu "Polform" i jest drogą stanowiącą łącznik pomiędzy ulicą Wiatrakową, a nowotomyskim gimnazjum. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na tę inwestycję
PrzetargiW poniedziałek, 8 maja 2017 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zadania w kwocie 1.423.940,00 zł brutto. Na to zadanie w wymaganym... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu - ogłoszono przetarg na zrealizowanie inwestycji
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Ulica Poprzeczna jest drogą stanowiącą łącznik pomiędzy drogami gminnymi (ulicą Wypoczynkową, ulicą Poprzeczną i ulicą Olchową), a drogą wojewódzką nr 308 (ulica Celna). Przedmiotowa droga zaliczana jest do ulic obsługowego i dojazdowego układu komunikacyjnego miasta Nowy Tomyśl. Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia z kruszyw łamanych o zmiennej szerokości. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. W pasie drogowym... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - znamy Wykonawcę i koszt inwestycji
PrzetargiW piątek, 17 lutego 2017 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (przypomnijmy, że wpłynęły łącznie trzy oferty), jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy - ogłoszono przetarg na to zadanie
PrzetargiW piątek, 10 lutego 2017 roku, Urząd Miejski w Opalenicy ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną". O potrzebie budowy nowego obiektu w innej lokalizacji niż ten obecny budynek mówiło się w Opalenicy już od kilku lat. W ostatnim czasie zaczęto już podchodzić do tego tematu bardzo poważnie. W roku 2016 powstała kompletna dokumentacja na to zadanie, a teraz ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączy i masztu radiostacji... CZYTAJ WIĘCEJ... / WIZUALIZACJE / MAPKI
Przetargi - Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Batorego w Nowym Tomyślu
PrzetargiJeszcze w listopadzie 2016 roku informowaliśmy o ogłoszonym przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". W połowie grudnia 2016 roku poinformowaliśmy o ofertach, które wpłynęły na to zadanie. Jednak ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty bardzo długo nie było. Dopiero w środę, 1 lutego 2017 roku poinformowano o wyniku przetargu. Okres rozstrzygnięcia przedłużył się znacznie, jednak po tym jak w dniu 27 stycznia 2017 roku uchwalony został budżet gminy na 2017 roku, w którym zabezpieczono na ten cel kwotę... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Przebudowa ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie ma zostać zakończona do końca wakacji 2017 roku
PrzetargiO planowanej przebudowie ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Zadanie to jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Podczas otwarcia ofert przetargowych na wykonanie tej inwestycji podano, że kwota jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 594.000,00 zł brutto. Jako najkorzystniejszą, a zarazem była to oferta z najniższą ceną, uznano propozycję... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na inwestycję
PrzetargiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonał otwarcia w dniu 31 stycznia 2017 roku ofert w przetargu na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". Poinformowano, że na sfinansowanie tego zamówienia zamierza się przeznaczyć kwotę 3.850.000,00 zł. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu za kilka milionów złotych
PrzetargiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ogłosił 28 grudnia 2016 roku przetarg na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". O tej potężnej inwestycji mówi się już od pewnego czasu. Kondygnacja II piętra budynku "E" jest ostatnią kondygnacją tego budynku. Została wykonana w stanie surowym zamkniętym ze ścianami konstrukcyjnymi i działowymi w 2010 roku. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie - otwarto oferty przetargowe
PrzetargiW środę, 14 grudnia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformowano o kwocie, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania w wysokości 594.000,00 zł brutto. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa parkingu na os. Batorego w Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na tą inwestycję
PrzetargiW środę, 14 grudnia 2016 roku, dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformowano o kwocie, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania w wysokości 478.170,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Dokonano otwarcia ofert przetargowych na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Cichej Górze
PrzetargiW piątek, 2 grudnia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Cichej Górze, działka nr ewid. 335/1, Gmina Nowy Tomyśl". Na to zadanie wpłynęło siedem ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia w wysokości... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Modernizacja ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu ruszy wkrótce - wybrano Wykonawcę inwestycji
PrzetargiW czwartek, 24 listopada 2016 roku, informowaliśmy na naszym portalu o otwarciu ofert przetargowych na modernizację ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu. Wtedy też obiecaliśmy poinformować o wynikach tego postępowania, ponieważ wszystkie trzy oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający pierwotnie zamierzał przeznaczyć na tę inwestycję. W związku z tym były obawy, czy przetarg zostanie rozstrzygnięty, czy też unieważniony. Jednak teraz informujemy, że dokonano rozstrzygnięcia tego przetargu i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy... CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIA
Przetargi - Przebudowa ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj". Ulica Storczykowa jest drogą stanowiąca łącznik pomiędzy drogami gminnymi: ul. Goździkową, ul. Liliową, ul. Różaną, ul. Azaliową i ul. Marii Konopnickiej. Przedmiotowa droga zaliczana jest do ulic ruchu obsługowego i lokalnego układu komunikacyjnego miasta Nowy Tomyśl. Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia gruntowa o zmiennej szerokości. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Powstanie parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Batorego w Nowym Tomyślu
PrzetargiO zbyt małej ilości miejsc parkingowych nie trzeba chyba nikogo informować, szczególnie jeśli chodzi o osiedle Północ czy osiedle Batorego w Nowym Tomyślu. Od kilu lat wyraźny problem z miejscami parkingowymi mają mieszkańcy osiedla Batorego w rejonie bloków o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 22, 23, czy też 24. Temat ten był już poruszany wielokrotnie na różnych spotkaniach, także tych zorganizowanych w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, po to aby rozwiązać ten problem w okolicach tych bloków. Również temat ten podejmowany był już wielokrotnie podczas sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Czy modernizacja i remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowy Tomyśl dojdzie do skutku?
PrzetargiW czwartek, 24 listopada 2016 roku, dokonano otwarcia ofert związanych z wykonaniem robót budowlanych pn. "Modernizacja i remont dróg na terenie Gminy Nowy Tomyśl". Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Łączna kwota to 553.385,88 zł brutto, w tym na I część zamówienia 252.995,59 zł brutto i na II część zamówienia 300.390,29 zł brutto. Na część I postępowania - "Modernizacja dróg tłuczniem kamiennym w Nowym Tomyślu" nie złożono... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Modernizacja ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu pod znakiem zapytania - czy uda się ją zrealizować w tym roku?
PrzetargiWe wtorek, 22 listopada 2016 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na inwestycję związaną z remontem ulicy Komunalnej w Nowym Tomyślu. Jak już informowaliśmy, chodzi o odcinek tej ulicy, zaczynający się jadąc od strony centrum miasta za wieżą ciśnień, a przed wjazdem na samoobsługową myjnię samochodową, natomiast jego koniec przewidziano za zjazdem do bloków komunalnych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Kwota ta wynosi 640.582,47 zł brutto. CZYTAJ WIĘCEJ... / ZDJĘCIA
Przetargi - Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Borui Kościelnej jeszcze w tym roku
PrzetargiWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przeprowadził postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa w m. Boruja Kościelna, ul. Powstańców Wlkp.". Przedmiotem inwestycji będzie remont chodnika na ulicy Powstańców Wlkp. w miejscowości Boruja Kościelna: strona prawa w km 12+901 - 13+437 oraz strona lewa w km 12+693 - 12+931. Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni chodnika i zjazdów. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Nowy budynek świetlicy wiejskiej w Cichej Górze już wkrótce - stary zostanie rozebrany
PrzetargiUrząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Cichej Górze, działka nr ewid. 335/1, Gmina Nowy Tomyśl". Przedmiotem umowy będzie wykonanie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej w Cichej Górze, na działce o nr ewid. 335/1. Jednak nim zostanie wybudowany nowy budynek, rozebrany zostanie całkowicie budynek aktualnej świetlicy, ponieważ jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. CZYTAJ WIĘCEJ...
Strona
1 z 11
NASTĘPNA
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoREJESTRACJA
Nie pamiętasz hasła?
Kalendarz wydarzeń
<< Maj 2017 >>
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
- wydarzenie
Pogoda
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek