rsslogo
Przetargi - Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec warty około 1,3 miliona złotych
Przetargi

(zdjęcie poglądowe)
Urząd Miasta i Gminy Nowy Tomyśl ogłosił zgodnie z wcześniejszymi planami i zapowiedziami oraz z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2017 roku przetarg na zadanie pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina Nowy Tomyśl". Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu postanowiono zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 1.262.502,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie tego zadania. Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych Gminy Nowy Tomyśl... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Ścieżka rowerowa z Nowego Tomyśla do Sękowa powstanie w tym roku - wybrano wykonawcę inwestycji
PrzetargiW piątek, 14 lipca 2017 roku, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Ta bardzo wyczekiwana inwestycja powstanie już w najbliższych miesiącach. Swoje oferty w tym przetargu złożyły trzy firmy. Zaproponowana cena jednego z oferentów była niższa od kwoty jaką Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie inwestycji. Przypomnijmy, że kwota jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie budowy wynosi... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Remont misy fontanny na pl. Niepodległości w Nowym Tomyślu będzie kosztować ponad 75 tysięcy złotych
PrzetargiFontanna "Fantazja" znajdująca się na placu Niepodległości w Nowym Tomyślu kolejny rok z rzędu, a więc kolejny sezon letni, jest nieczynna. Została ona unieruchomiona z powodu awarii i potencjalnego niebezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z jej dobrodziejstwa. Już od dłuższego czasu mówiło się o jej remoncie. Były też różne koncepcje. Jednak w tym roku postanowiono ją naprawić, jednak bez większych zmian w jej działaniu. Pierwsza część remontu to była m.in. wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej. Kolejny etap to naprawa bardzo zniszczonej misy fontanny. Zlecenie aby wykonać remont dostało... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Sękowa będzie kosztować prawdopodobnie ponad 900 tys. zł
PrzetargiW środę, 5 lipca 2017 roku, dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne, które realizuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a mianowicie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Ta bardzo wyczekiwana inwestycja ma powstać już w najbliższych miesiącach. Podczas otwarcia ofert przetargowych poinformowano, że kwota jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji wynosi 994.142,99 zł brutto. Swoje oferty na to zadanie złożyło trzech wykonawców. Jedna z firm zaproponowała wykonanie tej budowy za cenę niższą, od tej przeznaczonej na tą inwestycję. Oto zbiorcze zestawienie ofert, jakie wpłynęły... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych
PrzetargiZarząd Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Sękowa - ogłoszono przetarg na zrealizowanie prac budowlanych
PrzetargiWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na bardzo długo wyczekiwaną inwestycję, która zostanie zrealizowana na terenie gminy Nowy Tomyśl, jednak przy drodze wojewódzkiej, a więc zarządzanej właśnie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Chodzi o zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Przedmiotowa rozbudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu rowerzystów oraz na estetykę zagospodarowania samej drogi. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Droga od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu wraz z miejscami parkingowymi powstanie w tym roku
PrzetargiW pierwszej połowie maja br. informowaliśmy o tym, że Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na oczekiwane już od kilku lat zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj". Wtedy też poinformowaliśmy o ofertach, jakie wpłynęły na to postępowanie przetargowe. Teraz już możemy poinformować o wynikach tego przetargu. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna. Cena wybranej oferty, a więc koszt inwestycji to... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Znamy Wykonawcę i koszt przebudowy ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Przypomnijmy, że w wymaganym terminie wpłynęły na to zadnie do Urzędu Miejskiego dwie oferty. Bezpośrednio przed ich otwarciem poinformowano, że na zrealizowanie zadania zamierza się przeznaczyć maksymalnie kwotę 1.423.940,00 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska, 64-310 Lwówek. Cena wybranej oferty, a więc koszt inwestycji wyniesie... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Powstanie droga przejazdowa od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu wraz z miejscami parkingowymi
PrzetargiPod koniec kwietnia 2017 roku Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na oczekiwane już od kilku lat zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj". Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych drogi na os. Północ w Nowym Tomyślu łączącej ulicę Wiatrakową z Gimnazjum. Projektowana droga położona jest na obszarze zabudowy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zakładu "Polform" i jest drogą stanowiącą łącznik pomiędzy ulicą Wiatrakową, a nowotomyskim gimnazjum. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na tę inwestycję
PrzetargiW poniedziałek, 8 maja 2017 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zadania w kwocie 1.423.940,00 zł brutto. Na to zadanie w wymaganym... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu - ogłoszono przetarg na zrealizowanie inwestycji
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Ulica Poprzeczna jest drogą stanowiącą łącznik pomiędzy drogami gminnymi (ulicą Wypoczynkową, ulicą Poprzeczną i ulicą Olchową), a drogą wojewódzką nr 308 (ulica Celna). Przedmiotowa droga zaliczana jest do ulic obsługowego i dojazdowego układu komunikacyjnego miasta Nowy Tomyśl. Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia z kruszyw łamanych o zmiennej szerokości. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. W pasie drogowym... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - znamy Wykonawcę i koszt inwestycji
PrzetargiW piątek, 17 lutego 2017 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (przypomnijmy, że wpłynęły łącznie trzy oferty), jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy - ogłoszono przetarg na to zadanie
PrzetargiW piątek, 10 lutego 2017 roku, Urząd Miejski w Opalenicy ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną". O potrzebie budowy nowego obiektu w innej lokalizacji niż ten obecny budynek mówiło się w Opalenicy już od kilku lat. W ostatnim czasie zaczęto już podchodzić do tego tematu bardzo poważnie. W roku 2016 powstała kompletna dokumentacja na to zadanie, a teraz ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączy i masztu radiostacji... CZYTAJ WIĘCEJ... / WIZUALIZACJE / MAPKI
Przetargi - Rozstrzygnięto przetarg na budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Batorego w Nowym Tomyślu
PrzetargiJeszcze w listopadzie 2016 roku informowaliśmy o ogłoszonym przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". W połowie grudnia 2016 roku poinformowaliśmy o ofertach, które wpłynęły na to zadanie. Jednak ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty bardzo długo nie było. Dopiero w środę, 1 lutego 2017 roku poinformowano o wyniku przetargu. Okres rozstrzygnięcia przedłużył się znacznie, jednak po tym jak w dniu 27 stycznia 2017 roku uchwalony został budżet gminy na 2017 roku, w którym zabezpieczono na ten cel kwotę... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Przebudowa ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie ma zostać zakończona do końca wakacji 2017 roku
PrzetargiO planowanej przebudowie ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie informowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Zadanie to jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Podczas otwarcia ofert przetargowych na wykonanie tej inwestycji podano, że kwota jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 594.000,00 zł brutto. Jako najkorzystniejszą, a zarazem była to oferta z najniższą ceną, uznano propozycję... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na inwestycję
PrzetargiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonał otwarcia w dniu 31 stycznia 2017 roku ofert w przetargu na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". Poinformowano, że na sfinansowanie tego zamówienia zamierza się przeznaczyć kwotę 3.850.000,00 zł. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu za kilka milionów złotych
PrzetargiSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ogłosił 28 grudnia 2016 roku przetarg na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". O tej potężnej inwestycji mówi się już od pewnego czasu. Kondygnacja II piętra budynku "E" jest ostatnią kondygnacją tego budynku. Została wykonana w stanie surowym zamkniętym ze ścianami konstrukcyjnymi i działowymi w 2010 roku. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie - otwarto oferty przetargowe
PrzetargiW środę, 14 grudnia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Storczykowej w Nowym Tomyślu i Glinnie w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformowano o kwocie, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania w wysokości 594.000,00 zł brutto. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa parkingu na os. Batorego w Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na tą inwestycję
PrzetargiW środę, 14 grudnia 2016 roku, dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformowano o kwocie, jaką Urząd Miejski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania w wysokości 478.170,00 zł brutto. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Dokonano otwarcia ofert przetargowych na budowę nowej świetlicy wiejskiej w Cichej Górze
PrzetargiW piątek, 2 grudnia 2016 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej w Cichej Górze, działka nr ewid. 335/1, Gmina Nowy Tomyśl". Na to zadanie wpłynęło siedem ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia w wysokości... CZYTAJ WIĘCEJ...
Strona
1 z 11
NASTĘPNA
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoREJESTRACJA
Nie pamiętasz hasła?
Kalendarz wydarzeń
<< Lipiec 2017 >>
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
- wydarzenie
Pogoda
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek