rsslogo
Przetargi - Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec za ponad 1,3 mln zł zostanie dostarczony do końca listopada
Przetargi
Przetargi - Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - Bukowiec za ponad 2 mln zł jeszcze w tym roku
Przetargi
Przetargi - Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie - ogłoszono kolejny przetarg na projekt i realizację inwestycji
Przetargi
Przetargi - Czy remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - Bukowiec dojdzie do skutku w tym roku?
Przetargi
Przetargi - Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec prawdopodobnie będzie kosztował ponad 1,3 mln zł
Przetargi
Przetargi - Remont drogi wojewódzkiej na odcinku Porażyn Dworzec - Bukowiec
PrzetargiWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi wojewódzkiej nr 307 Poznań - Bukowiec na odc. Porażyn Dworzec - Bukowiec w km 46+242 - 49+120". Długość wyremontowanej drogi przebiegającej przez gminę Nowy Tomyśl i Opalenica wyniesie więc prawie 2,9 km. Droga wojewódzka nr 307 należy do układu dróg wojewódzkich podlegających zarządzaniu przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i stanowi ona uzupełnienie podstawowego układu dróg krajowych. Remontowany odcinek przebiega poza obszarem zabudowanym i posiada... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie - ogłoszono przetarg na projekt i realizację inwestycji
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg ne realizację budowy odcinka ulicy Sątopskiej w Glinnie. Inwestycja ta już od wielu lat jest wyczekiwana przez mieszkańców tej ulicy oraz innych, do których prowadzi ta droga. Inwestycja zgodnie z zapowiedziami ma zostać wykonana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wybudowany zostanie odcinek drogi o długości 860 metrów i rozpoczynający się od skrzyżowania z odcinkiem drogi powiatowej Nowy Tomyśl - Stary Tomyśl. Szerokości drogi wynosić będzie 6 metrów. Wybudowany zostanie też ciąg pieszo - rowerowy o szerokości minimum 2,5 metra, który będzie zlokalizowany... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukowiec warty około 1,3 miliona złotych
Przetargi
Przetargi - Ścieżka rowerowa z Nowego Tomyśla do Sękowa powstanie w tym roku - wybrano wykonawcę inwestycji
PrzetargiW piątek, 14 lipca 2017 roku, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Ta bardzo wyczekiwana inwestycja powstanie już w najbliższych miesiącach. Swoje oferty w tym przetargu złożyły trzy firmy. Zaproponowana cena jednego z oferentów była niższa od kwoty jaką Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie inwestycji. Przypomnijmy, że kwota jaką zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie budowy wynosi... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Remont misy fontanny na pl. Niepodległości w Nowym Tomyślu będzie kosztować ponad 75 tysięcy złotych
PrzetargiFontanna "Fantazja" znajdująca się na placu Niepodległości w Nowym Tomyślu kolejny rok z rzędu, a więc kolejny sezon letni, jest nieczynna. Została ona unieruchomiona z powodu awarii i potencjalnego niebezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z jej dobrodziejstwa. Już od dłuższego czasu mówiło się o jej remoncie. Były też różne koncepcje. Jednak w tym roku postanowiono ją naprawić, jednak bez większych zmian w jej działaniu. Pierwsza część remontu to była m.in. wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej. Kolejny etap to naprawa bardzo zniszczonej misy fontanny. Zlecenie aby wykonać remont dostało... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Sękowa będzie kosztować prawdopodobnie ponad 900 tys. zł
PrzetargiW środę, 5 lipca 2017 roku, dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne, które realizuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a mianowicie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Ta bardzo wyczekiwana inwestycja ma powstać już w najbliższych miesiącach. Podczas otwarcia ofert przetargowych poinformowano, że kwota jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji wynosi 994.142,99 zł brutto. Swoje oferty na to zadanie złożyło trzech wykonawców. Jedna z firm zaproponowała wykonanie tej budowy za cenę niższą, od tej przeznaczonej na tą inwestycję. Oto zbiorcze zestawienie ofert, jakie wpłynęły... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych
PrzetargiZarząd Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Sękowa - ogłoszono przetarg na zrealizowanie prac budowlanych
PrzetargiWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na bardzo długo wyczekiwaną inwestycję, która zostanie zrealizowana na terenie gminy Nowy Tomyśl, jednak przy drodze wojewódzkiej, a więc zarządzanej właśnie przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Chodzi o zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Przedmiotowa rozbudowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu rowerzystów oraz na estetykę zagospodarowania samej drogi. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Droga od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu wraz z miejscami parkingowymi powstanie w tym roku
PrzetargiW pierwszej połowie maja br. informowaliśmy o tym, że Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na oczekiwane już od kilku lat zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj". Wtedy też poinformowaliśmy o ofertach, jakie wpłynęły na to postępowanie przetargowe. Teraz już możemy poinformować o wynikach tego przetargu. Za najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna. Cena wybranej oferty, a więc koszt inwestycji to... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Znamy Wykonawcę i koszt przebudowy ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Przypomnijmy, że w wymaganym terminie wpłynęły na to zadnie do Urzędu Miejskiego dwie oferty. Bezpośrednio przed ich otwarciem poinformowano, że na zrealizowanie zadania zamierza się przeznaczyć maksymalnie kwotę 1.423.940,00 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak, ul. Świętojańska, 64-310 Lwówek. Cena wybranej oferty, a więc koszt inwestycji wyniesie... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Powstanie droga przejazdowa od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu wraz z miejscami parkingowymi
PrzetargiPod koniec kwietnia 2017 roku Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na oczekiwane już od kilku lat zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj". Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych drogi na os. Północ w Nowym Tomyślu łączącej ulicę Wiatrakową z Gimnazjum. Projektowana droga położona jest na obszarze zabudowy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zakładu "Polform" i jest drogą stanowiącą łącznik pomiędzy ulicą Wiatrakową, a nowotomyskim gimnazjum. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu - otwarto oferty przetargowe na tę inwestycję
PrzetargiW poniedziałek, 8 maja 2017 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zadania w kwocie 1.423.940,00 zł brutto. Na to zadanie w wymaganym... CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Przebudowa ulicy Poprzecznej w Paproci i Nowym Tomyślu - ogłoszono przetarg na zrealizowanie inwestycji
PrzetargiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie przebudowy ul. Poprzecznej w Paproci w formule zaprojektuj i wybuduj". Ulica Poprzeczna jest drogą stanowiącą łącznik pomiędzy drogami gminnymi (ulicą Wypoczynkową, ulicą Poprzeczną i ulicą Olchową), a drogą wojewódzką nr 308 (ulica Celna). Przedmiotowa droga zaliczana jest do ulic obsługowego i dojazdowego układu komunikacyjnego miasta Nowy Tomyśl. Istniejąca nawierzchnia drogi to nawierzchnia z kruszyw łamanych o zmiennej szerokości. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo. W pasie drogowym... CZYTAJ WIĘCEJ... / MAPKA
Przetargi - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - znamy Wykonawcę i koszt inwestycji
PrzetargiW piątek, 17 lutego 2017 roku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12". Po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert (przypomnijmy, że wpłynęły łącznie trzy oferty), jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy ORLIKON Sp. z o.o., ul. Za Groblą 1, 61-860 Poznań. CZYTAJ WIĘCEJ...
Przetargi - Budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy - ogłoszono przetarg na to zadanie
PrzetargiW piątek, 10 lutego 2017 roku, Urząd Miejski w Opalenicy ogłosił przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną". O potrzebie budowy nowego obiektu w innej lokalizacji niż ten obecny budynek mówiło się w Opalenicy już od kilku lat. W ostatnim czasie zaczęto już podchodzić do tego tematu bardzo poważnie. W roku 2016 powstała kompletna dokumentacja na to zadanie, a teraz ogłoszony został przetarg na roboty budowlane. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączy i masztu radiostacji... CZYTAJ WIĘCEJ... / WIZUALIZACJE / MAPKI
Strona
1 z 11
NASTĘPNA
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoREJESTRACJA
Nie pamiętasz hasła?
Kalendarz wydarzeń
<< Wrzesień 2017 >>
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
- wydarzenie
Pogoda
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek