rsslogo
12h 24h 48h

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 13.02.2018 godz. 00:28:28

Rondo na skrzyżowaniu ul. 3-go Stycznia, Ślósarskiego, Janusa w Nowym Tomyślu - 5 groszy zdecydowało o unieważnieniu przetarguW środę, 7 lutego 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.

To miejsce jest jednym z najbardziej oczekiwanych wśród mieszkańców skrzyżowaniem, w którym właśnie rondo jest bardzo potrzebne. Już w roku 2017 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu miał opracować dokumentację na to zadanie, jednak po raz kolejny, podobnie jak przy planowaniu przebudowy ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu okazało się, że kwestia gruntów nie jest w tym rejonie uregulowana. Więc w obu przypadkach konieczne stało się najpierw uporządkowanie tej kwestii.

Podczas otwarcia ofert przetargowych poinformowano, że Urząd Miejski zamierza na sfinansowanie tego zadania przeznaczyć maksymalnie 50.000,00 zł brutto. Do przetargu przystąpiło czterech potencjalnych Wykonawców. Dwie oferty dość znacząco przewyższały kwotę, przeznaczoną na to zadanie przez Gminę Nowy Tomyśl, natomiast pozostałe dwie przekraczały tę kwotę minimalnie - jedna o 1.660 zł, natomiast druga tylko o... 5 groszy. Mimo to, jeśli burmistrz chciałby rozstrzygnąć ten przetarg i zwiększyć kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy o te 5 groszy, musiałaby zostać zwołana sesja Rady Miejskiej i taką uchwałę ewentualnie musieliby uchwalić radni. Wtedy burmistrz mógłby rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę na wykonanie tego zadania.

Absurd? Radni ograniczyli burmistrzowi możliwość samodzielnego zwiększania kwot w budżecie na poszczególne zadania i nawet jeśli kwota ta wynosi zaledwie 5 groszy, to burmistrz nie może tego dokonać i zmniejszyć w innym zadaniu tę kwotę samodzielnie. Aby nie zwoływać już kolejnej w tym miesiącu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej (jedna odbyła się już 8 lutego 2018 roku), burmistrz unieważnił to postępowanie przetargowe, ponieważ jak podano cena oferty najkorzystniejszej jaką Wykonawca złożył w przetargu tj. 50.000,05 zł brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. 50.000,00 zł brutto.

Poniżej zestawienie ofert, jakie wpłynęły na powyższe postępowanie:


W poniedziałek, 12 lutego 2018 roku, ogłoszono drugie postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla przebudowy na rondo skrzyżowania dróg gminnych, ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w Nowym Tomyślu.

Wykonanie tej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:
- budowę ronda jednopasowego,
- przebudowę odcinków wyżej wymienionych ulic w zakresie wynikającym z przebudowy skrzyżowania,
- przebudowę chodników i przejść dla pieszych,
- budowę odwodnienia,
- budowę oświetlenia w technologii LED
- przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (w tym linii i kabli energetycznych, linii i kabli teletechnicznych, wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci ciepłowniczych w zakresie wynikającym z konieczności usunięcia kolizji z rondem),
- organizację ruchu.
- zieleń.

Wymagany termin realizacji zadania to maksymalnie 30 listopada 2018 roku. Termin ten dotyczy przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 20 lutego 2018 roku. O dalszym przebiegu postępowania poinformujemy na naszym portalu.


Tekst i zdjęcie: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Jakość powietrza - Nowy Tomyśl
Jakość powietrza - Boruja Kościelna
Jakość powietrza - Zbąszyń
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek