rsslogo
12h 24h 48h

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 09.01.2018 godz. 02:08:45

Unieważniono przetarg na budowę ulicy Krętej w Jastrzębsku StarymW poniedziałek, 8 stycznia 2018 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu dokonano rozstrzygnięcia przetargu na zadanie inwestycyjne Gminy Nowy Tomyśl pn. "Budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym w formule zaprojektuj i wybuduj".

Jak już informowaliśmy na naszym portalu, podczas otwarcia ofert przetargowych na to zadanie, które odbyło się pod koniec grudnia 2017 roku, poinformowano, że Gmina Nowy Tomyśl na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć maksymalnie 590.000,00 zł brutto. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, a mianowicie Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna, która za wykonanie tego zadania zaproponowała kwotę 750.000,00 zł brutto. W związku z tą sytuacją przetarg ten został unieważniony, ponieważ zaproponowana kwota przewyższa tą, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Należy się spodziewać, że już wkrótce zostanie ogłoszone ponowne postępowanie na wykonanie tej inwestycji, o czym z pewnością poinformujemy na naszym portalu.

Przypomnijmy, że przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 302 do istniejącego już utwardzonego odcinka ulicy Krętej. Długość odcinka, który ma zostać wybudowany wynosi 206 metrów. W zakres inwestycji wchodzi też przebudowanie rowu i przepustu na dalszym odcinku tego rowu. W ramach inwestycji zaprojektowany i wybudowany zostanie nowy chodnik o szerokości minimalnej 2 metry.

W opracowanym w 2017 roku Programie Funkcjonalno - Użytkowym dla tej inwestycji przyjęto budowę drogi z kostki betonowej z fazą (koloru szarego), chodnika z kostka betonowej bez fazy (koloru szarego), natomiast zjazdy z kostki z fazą (koloru grafitowego).

Na projektowanym odcinku spływ wód opadowych odbywa się obecnie powierzchniowo, bezpośrednio na teren za pośrednictwem rowu, częściowo bezodpływowego. W stanie istniejącym odpływ wody dokonuje się w sposób nieuporządkowany. Projektowany system odwodnienia pasa drogowego powinien spełniać wymagania wynikające z decyzji administracyjnych, wydanych warunków oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji inwestycji oraz późniejszej eksploatacji.

Pierwszy etap budowy ulicy Krętej w Jastrzębsku Starym wykonano w 2016 roku, kiedy to wybudowano drogę z kostki betonowej o szerokości 5 metrów i o długości ponad 230,5 metra. Wtedy na tym odcinku przebudowano chodniki i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, wybudowano przyłącza kanalizacji deszczowej oraz wykonano inne prace towarzyszące.

Inwestycja swym zakresem obejmowała będzie w szczególności:
- budowę nowego odcinka drogi gminnej do szerokości 6 metrów,
- przebudowę skrzyżowania z innymi drogami publicznymi (gminna),
- budowę jednostronnego chodnika,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych,
- budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi gminnej (rów),
- rozbiórkę istniejących elementów kolidujących z projektowaną drogą,
- przebudowę, budowę i zabezpieczenie istniejących sieci obcych,
- przebudowę przepustów,
- wycinkę kolidujących drzew i krzewów, gospodarka istniejącą zielenią,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym w tym np. konieczne prace na ciekach (rowach melioracyjnych).

Rozwiązania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, a więc i także w tym artykule, mogą ulec zmianie i modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego.Tekst: PNT.INFO.PL
Mapa: GoogleMaps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Jakość powietrza - Nowy Tomyśl
Jakość powietrza - Boruja Kościelna
Jakość powietrza - Zbąszyń
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek