rsslogo
12h 24h 48h

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 24.10.2017 godz. 18:14:24

Brak ofert w przetargu na budowę ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu - postępowanie unieważnionoW poniedziałek, 23 października 2017 roku, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, odbyło się otwarcie ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu".

Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Prawdopodobnie więc inwestycja ta zostanie przełożona na rok 2018. Bardzo możliwe, że uda się ją wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl, wtedy przetarg można by ogłosić ponownie w tym roku, jednak zakończenia prac należy spodziewać się w 2018 roku. Co dalej w tym temacie nastąpi, z pewnością poinformujemy na naszym portalu wkrótce.

Przypomnijmy, co wchodziło w zakres zamówienia. Otóż obejmowało ono budowę ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu, na którą składały się następujące prace:
- rozbiórka istniejących krawężników betonowych,
- demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach indywidualnych,
- profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
- ułożenie krawężnika betonowego,
- ułożenie obrzeża betonowego,
- budowa studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów i chodników,
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni chodników i parkingów z kostki brukowej,
- wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej,
- humusowanie i obsianie trawą skarp,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy, które wykonane mają być jednocześnie, ponieważ 100 metrów tej ulicy od strony ul. 3-go Stycznia polegać będzie na przebudowie, natomiast dalsze 344,40 metra, aż do ulicy Ślósarskiego, to już budowa. Przedmiotowa przebudowa ma wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych oraz na odwodnienie istniejącej ulicy.

W ramach przebudowy 100 metrów od ulicy 3-go Stycznia, szerokość ulicy Kanałowej ma pozostać bez zmian i ma wynosić 6,20 metra. Szerokość chodników również się nie zmieni i będzie wynosiła od 1,50 do 2,00 metra. Projektowana ulica obustronnie ograniczona będzie krawężnikiem betonowym najazdowym. Istniejącą nawierzchnię chodnika i zjazdów planuje się przełożyć w celu wysokościowego dostosowania do nowo ułożonego krawężnika. Wysokościowo nawierzchnia ulicy Kanałowej ma być wyniesiona w stosunku do stanu pierwotnego o 4 centymetry - grubość warstwy ścieralnej.

W ramach budowy nowego odcinka tej ulicy od rzeki Szarka do skrzyżowania z ulicą Ślósarskiego, a więc na długości 344,40 metra, projektowana szerokość ulicy Kanałowej ma wynieść 6 metrów. Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodników będzie wynosiła 2,50 metra. Projektowana ulica obustronnie
ograniczona będzie krawężnikiem betonowym. Istniejącą nawierzchnię chodnika i zjazdów planuje się przełożyć w celu wysokościowego dostosowania do nowo ułożonego krawężnika. Na tym odcinku ulicy Kanałowej występuje sieć oświetleniowa w postaci betonowych słupów oświetleniowych i opraw z sodowymi źródłami światła. W ramach inwestycji posadowione zostaną 2 latarnie aluminiowe o wysokości 8 metrów. Oświetlenie wykonane będzie oprawami z modułami LED o mocy do 57W. Warto wspomnieć, że na tym odcinku powstanie też 61 miejsc parkingowych.

Nawierzchnia drogi ma być wykonana z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 8 centymetrów koloru szarego, natomiast ścieżka pieszo - rowerowa zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8 centymetrów koloru czerwonego. Zjazdy oraz miejsca parkingowe wykonane zostaną z kostki brukowej betonowej o grubości 8 centymetrów koloru grafitowego.
Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcie: GoogleMaps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Jakość powietrza - Nowy Tomyśl
Jakość powietrza - Boruja Kościelna
Jakość powietrza - Zbąszyń
Rozkład jazdy
Rozkład jazdy
Harmonogramy odbioru odpadów
Harmonogramy odbioru odpadów
Godziny pracy / Dyżury aptek
Godziny pracy/Dyżury aptek